nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Konvention om farliga kemikalier ratificeras

  • Annons 1

Regeringen har beslutat att Sverige ska ratificera Rotterdamkonventionen om export och import av farliga kemikalier. Syftet med konventionen är att ge kunskap om farliga kemikalier som är förbjudna eller som omges av stränga restriktioner. I huvudsak innebär konventionens regler att ett land som tar emot vissa farliga kemikalier måste informeras i förväg av exportlandet och dessutom godkänna importen. Märkning av ämnen som är förbjudna och starkt begränsade i exportlandet ska motsvara de krav som ställs för inhemsk användning. Konventionen omfattar idag 26 bekämpningsmedel och fem industrikemikalier. Arbete pågår med att lägga till ytterligare kemikalier. Konventionen träder i kraft 90 dagar efter att minst 50 parter ratificerat. Hittills har totalt 73 parter undertecknat och 47 ratificerat konventionen.

Taggar:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.