nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Konsulter eftertraktade inom produktutveckling

Miljöanpassad produktutveckling och miljöledningssystem. Det är de områden där små och medelstora företag oftast behöver ta hjälp av externa konsulter, visar statistik från Centrum för Miljödriven Företagsutveckling.

  • Annons 1

Centrum för Miljödriven Företagsutveckling, CMF, arbetar bland annat med att förmedla kontakter mellan företag och kvalificerade miljökonsulter. Hittills i år har de fått 200 förfrågningar från framför allt små och medelstora företag.

– Vi har märkt att konsulter efterfrågas mest inom området miljöanpassad produktutveckling, berättar Susanna Kindberg-Laakso, chef för CMF.

Krav från kund

Den miljöanpassning företagen vill genomföra handlar ofta om att få bort en viss typ av kemikalie ur tillverkningen, på grund av ny lagstiftning eller kundkrav.

– Många företag är miljöcertifierade och ställer tydliga krav vid inköp av produkter. Offentlig verksamhet arbetar också allt mer med miljövänliga upphandlingar. Leverantörerna ser en risk att förlora sina kunder eller möjlighet att vinna nya och vill därför miljöanpassa sina produkter, tror Susanna Kindberg-Laakso.

På andra plats i statistiken över de områden där företag söker konsulthjälp kommer införande av miljöledningssystem. Därefter följer miljöjuridik, framför allt tillståndsärenden. Avfallshantering hamnade inte i topp, men är ett område som växer, berättar Susanna Kindberg-Laakso.

– Det märks att det börjat ställas hårdare krav på avfallshantering och att det blivit dyrare att deponera osorterat, säger hon.

Tillämpbara kunskaper

Högt på intresselistan kommer också miljöutbildning. Susanna Kindberg-Laakso har märkt att företagen inte längre är särskilt intresserade av grundläggande miljöutbildningar, utan vill ha riktade utbildningar om exempelvis kemisk hantering eller miljöbalken.

– Mindre företag har ofta brist på resurser och kräver därför att utbildningen handlar om något som är av direkt intresse för verksamheten och i princip kan tillämpas direkt, säger hon.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.