nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Kommuner blir av med ensamrätt för farligt avfall

  • Annons 1

Regeringen tänker ta bort kommunernas ensamrätt på transport och hantering av farligt avfall. Enligt Naturvårdsverket som utrett detta är det regelverk som finns idag tillräckligt för att kontrollera att flödena av farligt avfall hanteras på rätt sätt, även när kommunernas möjlighet till ensamrätt på hanteringen tas bort.

– Vi anser att det regelverk som finns idag innehåller de bestämmelser om hantering, ansvarsfördelning och kontroll som krävs för att uppnå en ur miljösynpunkt god kontroll av hur farligt avfall hanteras, säger Eva Ölundh, handläggare på enheten för produkter och avfall. Men tillämpningen av regelverket kan bli effektivare. Samtliga berörda bör öka sina informationsinsatser om regelverket och tillsynen behöver ges ökad prioritet, fortsätter Eva Ölundh.

Naturvårdsverket föreslår bland annat att informationen och tillsynen kring regelverket ska bli bättre. De vill också införa en miljösanktionsavgift för dem som inte sköter de administrativa bitarna kring hur det farliga avfallet tas om hand.

– Vi anser däremot inte att ett nationellt kretsloppsregister är nödvändigt. Registret skulle inte underlätta kontrollen i sådan omfattning att det motiverar dess kostnad och arbetsinsats, menar Eva Ölundh.

Etiketter:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Analys: Vem får stämma EU för otillräckliga klimatmål?

EU:s klimatmål är otillräckliga, menar en samisk ungdomsorganisation och ett flertal personer som berörs av klimatförändringar världen över. EU-domstolen har dock beslutat att avvisa deras talan och därmed inte pröva frågan i sak. JP Infonets redaktör och jurist Fanny Vesterberg analyserar talesrättsreglerna.

Energimyndigheten – lyft fram energirådgivningen!

Debatt

Rådgivning i energifrågor, så kallade EKR-verksamheter, behöver visa att de finns och därför bland annat öka synligheten på sociala medier. Energimyndigheten bör också lyfta fram rådgivningen gentemot andra myndigheter. Det menar Are Kjeang, universitetsadjunkt, Karlstads universitet, i en debattartikel hos Miljö & Utveckling.

  • Annonskod Huvudspalten 4