nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Vi i näringslivet vill ha mer ansvar, inte mindre, skriver Kent Carlsson, vd Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI.
Vi i näringslivet vill ha mer ansvar, inte mindre, skriver Kent Carlsson, vd Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI.

”Kommunalisering motverkar en cirkulär ekonomi”

Den sista mars avslutade regeringens avfallsutredare sitt uppdrag att föreslå hur en kommunalisering av förpacknings- och tidningsinsamling skulle kunna ske. Ett initiativ som ifrågasätts av en riksdagsmajoritet och som resulterat i ett ofärdigt förslag som förutsätter år av nya utredningar. Nu krävs besked, vill regeringen utveckla eller avveckla dagens fungerande insamling och återvinning?

  • Annons 1

Med mindre än fyra år kvar till regeringens återvinningsmål för 2020 ska vara uppnådda är osäkerheten större än när regeringens initiativ, avfallsutredningen, startade. Regeringen står inför ett vägval, att fortsätta med omfattande utredningar trots ifrågasatta vinster eller att utveckla dagens system så att återvinningsmålen överträffas. Utredaren själv menar att en kommunalisering kan ske först 1:a januari 2020 och medger att miljömålen riskerar att påverkas negativt samtidigt som kostnader för stat, kommuner, näringsliv och hushåll kommer att öka. En utveckling som dessutom motverkar en cirkulär ekonomi när insamlade material i återvinningsprocessen tappar i konkurrenskraft och investeringar i återvinningskapacitet uteblir.

Bristande långsiktighet

Utvecklingen av dagens system och de insatser som krävs för att nå de nya målen påverkas även av den bristande långsiktigheten när de politiska åsikterna går isär. En riksdagsmajoritet har uppmanat regeringen att inte avskaffa näringslivets ansvar för insamling av hushållens tidningar och förpackningar och utan riksdagens godkännande kan inte regeringen införa tydliga krav på kommunernas insamling. Det ger ett högst oklart scenario av hur ett kommunaliserat system ska fungera i praktiken, något som sammanfattas i utredningen ”Förslagets utformning innebär att det är delvis svårt att bedöma vad förslaget kommer att innebära”.

Vill ha mer ansvar

När regeringen står inför sitt vägval ska den osäkra vägen med kommunalisering ställas mot dagens insamling och återvinning. Vi vet att vi överträffat alla tidigare återvinningsmål och är ledande i ett internationellt perspektiv. Vi vet att producenternas gemensamma arbete i 5 punkter ska leda fram till att vi överträffar de nya målen för 2020, inte minst genom mer samarbete med kommunerna. Den ökade insamlingen för 2015 visar att vi är på god väg.

Vi i näringslivet vill ha mer ansvar, inte mindre. Är målen den centrala frågan så bör regeringen i stället för att frånta oss vårt ansvar och riskera återvinningsmålen införa en kontrollstation 2018 där vårt arbete utvärderas. Att som i dag överträffa regeringens mål borde rimligen ge fortsatt förtroende.

 

Håller du med? Om inte, kontakta redaktionen med din replik på debatt@miljo-utveckling.se

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Så mår våra hav

I Ocean State Report behandlas tillståndet i våra hav. Åttio forskare ligger bakom rapporten som framöver ska komma en gång per år.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

En miljon elbilar kan rädda klimatet

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.