nr-logo

Hållbarhet i praktiken

betong
Byggmaterial tillverkat av koldioxid vid ett amerikanskt universitet. FOTO: Dave Kebo

Ny forskning: Koldioxid kan lagras i betong

Forskare vid University of California kan använda koldioxid för att tillverka ett byggmaterial som liknar betong. Hållfastheten uppfyller industristandard och kan användas för byggnader och infrastruktur.

  • Annons 1

Koldioxid är råvara till ett byggmaterial som kan ersätta betong i byggnader, för broar med mera. Det påstår forskare från University of California i Los Angeles, UCLA.

Koldioxiden kan fångas in från energiverk, cementtillverkare med flera. Den mineraliseras och kombineras sedan med ett material av kalciumhydroxid, släckt kalk, för att forma det som enligt forskarna vid UCLA är ett hållfast byggmaterial.

– Vi har mätt tryckhållfastheten för materialet och kommit fram till att den är likvärdig eller bättre än för konventionell betong. Våra siffror visar att materialet kan uppfylla kriterierna enligt industristandard för materialet, säger doktoranden Gabriel Falzone vid universitetets avdelning för väg- och vattenbyggnad och miljö.

Konkurrenskraftigt material

Han menar att kostnaden också går att jämföra med vanligt byggmaterial, enligt preliminära uppskattningar.

– Kostnaden kan till och med bli lägre än för vanlig betong på marknader med koldioxidskatt eller andra avgifter, säger Gabriel Falzone.

Kan förändra byggbranschen

Det övergripande målet för projektet är att förändra byggbranschen och minska dess miljöpåverkan.

– Det ger enorma möjligheter att samla in koldioxidutsläpp från andra industrier, säger Gabriel Falzone.

Nu vill forskarna testa materialet mer grundligt, i laboratorieskala. Om 18 månader hoppas de ha fått en ännu bättre uppfattning om vad materialet kan klara. Under följande fem till sju år räknar de med att materialet kan vara på väg att bli en kommersiell produkt.

Läs mer: Snälla – ge mig en standard

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

PFAS kan kosta Sverige 50 miljarder kronor per år

Högfluorerade ämnen (PFAS) skapar stora kostnader för samhället. På europanivå handlar det om över 50 miljarder euro, varav miljöskador i Sverige beräknas kunna kosta samhället mellan 18 miljoner och 5 miljarder euro på år. Det visar en ny rapport från Nordiska ministerrådet.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Electrolux söker grön finansiering

Nu lanserar vitvarujätten Electrolux ett ramverk för gröna obligationer. Detta för att ta in medel som öronmärks för investeringar som ska bidra till minskad miljöpåverkan från företagets produkter och verksamhet.

Frivilligt regelverk ska öka möjligheterna till skadestånd

Även de som lever i laglöst land och utsätts för brott mot mänskliga rättigheter, ska kunna få hjälp av juridik framöver. Den svenske advokaten Claes Cronstedt och elva andra jurister har föreslagit ett frivilligt regelverk som utgår från New York-konventionen. Den gör att alla kan söka skadestånd från företag i hela världen inför skiljedomstol.