nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Åsa Romson kommenterar budgeten på en minut.
Åsa Romson kommenterar budgeten på en minut.

Klimatprogram och miljöskatter i budgeten

Miljödepartementets anslag ökar med 1,4 miljarder om regeringens budget går igenom. Bland annat satsar man på ett klimatprogram för att stödja kommunerna. Upphandlingsstödet flyttas till en egen myndighet.

  • Annons 1

I budgeten föreslår regeringen ett stöd för att minska kommunernas klimatutsläpp. Stödet kommer att ligga på 200 miljoner kronor under det första året, för att sedan utökas till 600 miljoner kronor årligen från 2016. Regeringen vill också stärka kommunernas förebyggande arbete kring klimatanpassning med 200 miljoner kronor.

Under förra året pågick en intensiv debatt om lämpligheten i att flytta kommunernas upphandlingsstöd kring miljöanpassad upphandling, Miljöstyrningsrådet, till Konkurrensverket.

Detta drev alliansregeringen sedan igenom, men nu verkar det som att planerna ändras igen. Om budgeten som presenterades igår blir verklighet kommer miljöstödet att flytta med när en helt ny myndighet för upphandlingsstöd bildas i september 2015.

Skattehöjningar föreslås bland annat när det gäller avfall, bekämpningsmedel, naturgas, dieselbränsle och handelsgödsel.

Regeringen vill också tillsätta flera utredningar, bland annat kring en avståndsbaserad vägslitageskatt för tunga fordon och stöd för havsbaserad vindkraft.

Regeringens ambition är att att användningen av fossila bränslen ska minska under mandatperioden och att stimulanser och ekonomiska styrmedel ska användas som hjälpmedel. Miljöskatternas styrande effekt ska öka. Nu återstår att se vilka förslag som går igenom.

Här kan du se Åsa Romson kommentera budgeten:

 

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

En miljon elbilar kan rädda klimatet!

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sex klimatinnovationer som stoppar uppvärmningen

En bilförsäkring som baseras på bilförarens körmönster i realtid, en tvättmaskin som gör tvättmedel och varmvatten överflödigt och alger som ger mer effektiv solenergi. Det är några av de klimatinnovationer som får WWFs utmärkelse Climate Solver 2017.

Filippa K mest hållbara butikskedja

Filippa K är årets mest hållbara butikskedja enligt Retail Awards 2017.
Sedan en ny hållbarhetsstrategi sjösattes 2012 har Filippa K drivit ett medvetet och engagerat hållbarhetsarbete med kvalitetssäkring i alla led, skriver juryn i sin motivering.

Så kan hållbarhetsarbetet förenklas för mindre företag

Att arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor blir allt viktigare. Men hur ska man hinna med som litet företag?
Hanna Cederqvist, ansvarig för företagarorganisationen Företagarnas hållbarhetsprojekt har tipsen som hjälper småföretagen på traven.