nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Åsa Romson kommenterar budgeten på en minut.

Klimatprogram och miljöskatter i budgeten

Miljödepartementets anslag ökar med 1,4 miljarder om regeringens budget går igenom. Bland annat satsar man på ett klimatprogram för att stödja kommunerna. Upphandlingsstödet flyttas till en egen myndighet.

  • Annons 1

I budgeten föreslår regeringen ett stöd för att minska kommunernas klimatutsläpp. Stödet kommer att ligga på 200 miljoner kronor under det första året, för att sedan utökas till 600 miljoner kronor årligen från 2016. Regeringen vill också stärka kommunernas förebyggande arbete kring klimatanpassning med 200 miljoner kronor.

Under förra året pågick en intensiv debatt om lämpligheten i att flytta kommunernas upphandlingsstöd kring miljöanpassad upphandling, Miljöstyrningsrådet, till Konkurrensverket.

Detta drev alliansregeringen sedan igenom, men nu verkar det som att planerna ändras igen. Om budgeten som presenterades igår blir verklighet kommer miljöstödet att flytta med när en helt ny myndighet för upphandlingsstöd bildas i september 2015.

Skattehöjningar föreslås bland annat när det gäller avfall, bekämpningsmedel, naturgas, dieselbränsle och handelsgödsel.

Regeringen vill också tillsätta flera utredningar, bland annat kring en avståndsbaserad vägslitageskatt för tunga fordon och stöd för havsbaserad vindkraft.

Regeringens ambition är att att användningen av fossila bränslen ska minska under mandatperioden och att stimulanser och ekonomiska styrmedel ska användas som hjälpmedel. Miljöskatternas styrande effekt ska öka. Nu återstår att se vilka förslag som går igenom.

Här kan du se Åsa Romson kommentera budgeten:

 

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Analys: Utbyggnaden av raffinaderiet i Lysekil – en komplicerad fråga

I november 2018 gav mark- och miljödomstolen Preem tillstånd att utöka sin verksamhet i Lysekil, vilket har väckt starka reaktioner. Tillståndet innebär möjlighet att genomföra det så kallade ROCC-projektet, som skulle leda till en markant ökning av raffinaderiets koldioxidutsläpp.

  • Annonskod Huvudspalten 4

PFAS kan kosta Sverige 50 miljarder kronor per år

Högfluorerade ämnen (PFAS) kan skapa stora kostnader för samhället. På europanivå handlar det om över 50 miljarder euro, varav miljöskador i Sverige beräknas kunna kosta samhället mellan 18 miljoner och 5 miljarder euro (cirka 50 miljarder kronor) per år. Det visar en ny rapport från Nordiska ministerrådet.