nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Klimatmålsinitiativet: ”Inför mål för konsumtionsutsläpp”

21 aktörer har gått samman och bildat Klimatmålsinitiativet som lanseras idag. Tillsammans höjer de rösten för att Sverige ska införa ett nytt etappmål om att minska utsläppen från konsumtion bland de svenska miljömålen.

  • Annons 1

DN Debatt skriver aktörerna, däribland Världsnaturfonden WWF, Naturskyddsföreningen, Sveriges Konsumenter, Greenpaece och LRF, att Sverige måste ta ansvar för hela sin klimatpåverkan. Enligt dagens modell för utsläpp ser det ut som Sverige har minskat sina utsläpp på hemmaplan, dock visas inte den ökade andelen utsläpp som sker i andra länder, trots att varorna konsumeras i Sverige. För att trycka på bildar aktörerna Klimatmålsinitiativet som vill att Sverige ska lägga till ett nytt etappmål bland de svenska miljömålen om att minska de svenska konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp.

I sin debattartikel lyfter aktörerna fram att svenskarnas utsläpp ur ett konsumtionsperspketiv är drygt elva ton växthusgaser per person och år, medan produktionsperspektivet visar sex ton per person och år. De lyfter upp Göteborgs stad som ett gott exempel på en aktör som redan infört etappmål för konsumtionsbaserade utsläpp. Målet är att göteborgarna år 2035 ska släppa ut max 3,5 ton koldioxidekvalenter per person och år.

På torsdag anordnas ett seminarium i riksdagen med frågeställningen om införandet av ett nytt etappmål. Och utöver ställningstagandet kommer Klimatmålsinitaitivet att fungera som ett informellt nätverk för de organisationer som vill driva frågan.

Taggar:,

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.