nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Maria Wetterstrand, Åsa Romson och Anders Wijkman på pressträff om uppstarten av Miljömålsrådet.
Maria Wetterstrand, Åsa Romson och Anders Wijkman på pressträff om uppstarten av Miljömålsrådet.

Klimatlag och Miljömålsråd

Det hände under julen

Klimatlag, nystart för Miljömålsrådet och massiv kritik mot EU- kommissionen. Här får du en sammanfattning i kortformat av julens politiska händelser på hållbarhetsfronten.

  • Annons 1

  • Miljömålsrådet startas upp på nytt. Tidigare språkröret Maria Wetterstrand (Mp) kommer att leda och koordinera miljömålsarbetet i 17 myndigheter. Miljömålsrådet har funnits tidigare, men plockades bort under alliansregeringens styre. Det nya rådet ska enligt miljöministern arbeta mer fokuserat med det faktiska genomförandet av miljömålen. Myndigheterna som ingår är: Boverket, Folkhälsomyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Konsumentverket, Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen, Energimyndigheten, Jordbruksverket, Strålsäkerhetsmyndigheten, Sveriges geologiska undersökning, Tillväxtverket, Trafikverket och Transportstyrelsen. Länsstyrelserna får också en representant.

 

  • Miljömålsberedningen ska undersöka om Sverige ska få en klimatlag. Ny ordförande är före detta Kd-politikern och miljödebattören Anders Wijkman. Utredningen ska också föreslå ett klimatpolitiskt ramverk med bland annat nya nationella utsläppsminskningsmål till 2050. Utredningen om Klimatfärdplan 2050 läggs samtidigt ned. Det innebär i praktiken att utredningen flyttar över till Miljömålsberedningen. Den nedlagda utredningens huvudsekreterare Stefan Nyström följer också med. Annika Helker Lundström, tidigare vd för Svensk Vindenergi bli nationell samordnare för näringslivet.

 

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

En miljon elbilar kan rädda klimatet

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.

Sex klimatinnovationer som stoppar uppvärmningen

En bilförsäkring som baseras på bilförarens körmönster i realtid, en tvättmaskin som gör tvättmedel och varmvatten överflödigt och alger som ger mer effektiv solenergi. Det är några av de klimatinnovationer som får WWFs utmärkelse Climate Solver 2017.