nr-logo

Hållbarhet i praktiken

”Att klimatkompensera är onödigt dyrt”

Utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka globalt och behöver drastiskt minska för att minimera effekterna av den globala uppvärmningen. Många åtgärder behöver genomföras för att minska klimatpåverkan och en åtgärd som förtjänar mer utrymme är klimatkompensation, skriver Markus Ekelund, vd 2050.

Markus Ekelund, vd 2050
  • Annons 1

Många företag gör idag stora investeringar för att minska sitt klimatavtryck. För alla investeringar gäller det att få ut så mycket nytta av sin investering som möjligt. Investerar ett företag i en ny anläggning är det självklart att sträva efter så bra avkastning som möjligt. Klimatkompensation ger ingen ekonomisk avkastning, men ger andra mervärden. Dessa mervärden, såsom exempelvis att vara en attraktiv arbetsgivare och möjliggörandet av nya affärer, kan vara svårmätbara. Klimatnyttan per satsad krona går däremot att mäta och det är därför bekymmersamt att de svenska priserna bara rört sig marginellt när världspriserna de senaste åren rasat med 50-70 procent.

Blir klimatnyttan större för att svenska företag betalar mer för sin klimatkompensation? Nej, tvärtom riskerar vi att färre klimatkompenserar. Bara genom att öka efterfrågan kommer fler projekt att komma till stånd. Frågan påminner om diskussionen kring kravmärkta bananer och vikten av att öka efterfrågan för att därmed fler ska odla dessa bananer. Genom att köpa den kravmärkta bananen får odlaren betalt och kan fortsätta odla kravmärkt. Samma resonemang gäller klimatkompensationsprojekt.

Vi vet idag att klimatkompensationsprojekten minskar de globala utsläppen. Enbart CDM (FN:s system för utsläppsminskningar) har registrerat över 1,4 miljarder ton i minskade utsläpp. Det motsvarar hela Sveriges utsläpp i 24 år. För största klimatnytta rekommenderar vi projekt certifierade enligt Gold Standard och/eller CDM-projekt inom förnybar energi för att de då genomgått en noggrann extern revidering.

Hur kommer det sig då att de svenska priserna inte hängt med de internationella priserna ner?

Taggar:,

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

PFAS kan kosta Sverige 50 miljarder kronor per år

Högfluorerade ämnen (PFAS) kan skapa stora kostnader för samhället. På europanivå handlar det om över 50 miljarder euro, varav miljöskador i Sverige beräknas kunna kosta samhället mellan 18 miljoner och 5 miljarder euro (cirka 50 miljarder kronor) på år. Det visar en ny rapport från Nordiska ministerrådet.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Electrolux söker grön finansiering

Nu lanserar vitvarujätten Electrolux ett ramverk för gröna obligationer. Detta för att ta in medel som öronmärks för investeringar som ska bidra till minskad miljöpåverkan från företagets produkter och verksamhet.

Frivilligt regelverk ska öka möjligheterna till skadestånd

Även de som lever i laglöst land och utsätts för brott mot mänskliga rättigheter, ska kunna få hjälp av juridik framöver. Den svenske advokaten Claes Cronstedt och elva andra jurister har föreslagit ett frivilligt regelverk som utgår från New York-konventionen. Den gör att alla kan söka skadestånd från företag i hela världen inför skiljedomstol.