nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Klimatkommissionen vill se nya satsningar

Nya och riktade klimatsatsningar behövs så snabbt som möjligt. Utlovade biståndsnivåer måste infrias. Samtidigt krävs global samverkan för att klara utvecklingsländernas klimatutmaningar. Det är några av klimatkommissionens slutsatser.

  • Annons 1

Igår lämnade biståndsminister Gunilla Karlsson, som lett den internationella kommissionen om klimatförändring och utveckling, över kommissionens slutrapport till FNs generalsekreterare Ban Ki-moon i New York. Och det är nya och riktade klimatsatsningar som kommissionens efterfrågar.

– Fattigdomsbekämpningen och klimatförändringarna är vår tids ödesfrågor. Frågorna hänger ihop och måste lösas tillsammans. Det är en av kommissionens avgörande ställningstagande, säger Gunilla Karlsson.

Gemensamma insatser

Kommissionen menar att det inte räcker med anpassningsåtgärder för de mest utsatta samhällena, utan att man också måste prioritera att bygga upp människors anpassningsförmåga och motståndskraft och förmågan att hantera risker och påfrestningar. I slutrapporten konstateras att klimatsatsningar inte kan göras fristående från utvecklingsarbete och att det krävs att arbetet leds från högsta politiska nivå.

Kommissionens slutsatser

Additionella slutsatser behövs utöver biståndet. Med additionalitet avses resurser utöver 0.7 procent av BNI i bistånd och finansiering behöver komma från olika källor och kommissionen föreslår mobilisering av medel, men inte på bekostnad av redan pågående utvecklingssamarbete. Prioritet ska ges åt de mest utsatta länderna som de i Afrika och små ö-stater.

Kommissionen anser att vi måste arbeta med finasieringsfrågan i en flerstegsprocess. Som första steg anser de att det behövs 1-2 miljarder USD i nya resurser för att snabbt få igång åtgärder för anpassning i de mest sårbara länderna.

Det behövs dock inte skapas nya fonder för ett särskilt ämnesområde. Staterna måste också komma överens om en mekanism med demokratisk och effektiv styrning som är flexibel för att kunna möta olika behov.

Taggar:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4