nr-logo

Hållbarhet i praktiken

miljötrenderna 2019
Anders Wijkman, som tagit strid för miljön sedan 1970-talet, är djupt involverad i klimatarbetet. FOTO: Mikael Sjöberg / www.mikaelsjoberg.se

Klimatkämpe om miljötrenderna 2019

Bakom lucka två i Miljö & Utvecklings julkalender döljer sig klimatexperten Anders Wijkman. Han vill att människor ska börja ta hoten mot centrala ekosystem på samma allvar som klimatet under 2019.

  • Annons 1

Vad har varit viktigast vad gäller hållbarhet under 2018?

– Rapporten från augusti av Steffen, Rockström, med flera, om risken att uppvärmningen leder till ”Hothouse Earth”, det vill säga att tröskeleffekter gör att uppvärmningen accelererar och människan förlorar kontrollen över utvecklingen. Även om utsläppen i framtiden skulle gå ned kan återkopplingarna på planeten – som minskat albedo, töande tundra med mera, leda till irreversibla förlopp, menar Anders Wijkman.

Vilka trender ser du framöver?

– Att människor inser att vi drastiskt måste öka tempot i minskningen av växthusgasutsläpp. Vi är i en krissituation. Inte bara energisystemen måste läggas om, utan det är samma sak för viktiga materialslag som stål, cement, plast, textilier med mera, samt jordbruket.

Vad hoppas du på inför nästa år?

– Att vi börjar ta hoten mot många centrala ekosystem och den biologiska mångfalden på samma allvar som klimatet. 

Miljö & Utvecklings julkalender: 

Lucka 1: ”Det går inte att blunda för kemikalieproblemen”

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.