nr-logo

Hållbarhet i praktiken

President Obama och andra världsledare behöver fundera på om klimatfrågan ska ses som hot eller möjlighet – här på ett möte om klimatförändringarna i Arktis i augusti. FOTO: Justin Connaher

Klimathot motiverar inte beteendeförändringar

Faror och hot driver inte fram klimatvänlig utveckling. Det visar ny internationell forskning.
– Om FN verkligen vill få till en förändring är våra forskningsresultat viktiga, säger Gró Einarsdóttir, medförfattare till studien.

  • Annons 1

Motivationen till att leva klimatsmart ökar om man lyfter fram fördelarna med ett klimatvänligt samhälle, istället för att fokusera på negativa effekter av klimatförändringar. Det visar en internationell undersökning om klimatattityder som nu publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature Climate Change.

Under en treårsperiod har 6 000 människor i 24 länder sina attityder till klimatet och klimatförändringar. I Sverige är intresset för klimatförändringarna stort och en fråga som är viktig för många.

– Utvecklingen mot ett klimatvänligt samhälle går inte tillräckligt fort eftersom klimatengagemang ofta är knutet till politiska ideologier, vilka inte ändras i första taget. Ur miljösynpunkt är detta ett problem, för vi kan inte vänta med att ta itu med klimatförändringarna, säger Lars-Olof Johansson, docent i psykologi och en av två medförfattare till studien från Göteborgs universitet.

Om miljöåtgärder kopplas till visioner om ekonomisk och vetenskaplig utveckling väcker det engagemang oavsett politisk tillhörighet. Negativa konsekvenser av att inte ta tag i klimatförändringarna, såsom föroreningar och sjukdomar, visade sig däremot inte vara motiverande.

Gró Einarsdóttir, doktorand på psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet, hoppas därför att de här insikterna ska tas tillvara vid globala förhandlingar som FN:s miljökonferens i Paris i december i år.

– Om FN verkligen vill få till en förändring är våra forskningsresultat viktiga. Att ensidigt peka på faror och hot är inte lika effektivt som att koppla ihop miljöåtgärder med en positiv samhällsutveckling i övrigt, säger hon.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.