nr-logo

Tidningen för miljöproffs

President Obama och andra världsledare behöver fundera på om klimatfrågan ska ses som hot eller möjlighet – här på ett möte om klimatförändringarna i Arktis i augusti.
President Obama och andra världsledare behöver fundera på om klimatfrågan ska ses som hot eller möjlighet – här på ett möte om klimatförändringarna i Arktis i augusti. FOTO: Justin Connaher

Klimathot motiverar inte beteendeförändringar

Faror och hot driver inte fram klimatvänlig utveckling. Det visar ny internationell forskning.
– Om FN verkligen vill få till en förändring är våra forskningsresultat viktiga, säger Gró Einarsdóttir, medförfattare till studien.

  • Annons 1

Motivationen till att leva klimatsmart ökar om man lyfter fram fördelarna med ett klimatvänligt samhälle, istället för att fokusera på negativa effekter av klimatförändringar. Det visar en internationell undersökning om klimatattityder som nu publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature Climate Change.

Under en treårsperiod har 6 000 människor i 24 länder sina attityder till klimatet och klimatförändringar. I Sverige är intresset för klimatförändringarna stort och en fråga som är viktig för många.

– Utvecklingen mot ett klimatvänligt samhälle går inte tillräckligt fort eftersom klimatengagemang ofta är knutet till politiska ideologier, vilka inte ändras i första taget. Ur miljösynpunkt är detta ett problem, för vi kan inte vänta med att ta itu med klimatförändringarna, säger Lars-Olof Johansson, docent i psykologi och en av två medförfattare till studien från Göteborgs universitet.

Om miljöåtgärder kopplas till visioner om ekonomisk och vetenskaplig utveckling väcker det engagemang oavsett politisk tillhörighet. Negativa konsekvenser av att inte ta tag i klimatförändringarna, såsom föroreningar och sjukdomar, visade sig däremot inte vara motiverande.

Gró Einarsdóttir, doktorand på psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet, hoppas därför att de här insikterna ska tas tillvara vid globala förhandlingar som FN:s miljökonferens i Paris i december i år.

– Om FN verkligen vill få till en förändring är våra forskningsresultat viktiga. Att ensidigt peka på faror och hot är inte lika effektivt som att koppla ihop miljöåtgärder med en positiv samhällsutveckling i övrigt, säger hon.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

  • Annonskod Huvudspalten 4

En miljon elbilar kan rädda klimatet

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.

Sex klimatinnovationer som stoppar uppvärmningen

En bilförsäkring som baseras på bilförarens körmönster i realtid, en tvättmaskin som gör tvättmedel och varmvatten överflödigt och alger som ger mer effektiv solenergi. Det är några av de klimatinnovationer som får WWFs utmärkelse Climate Solver 2017.