nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Klimatforskarens råd: Lämna Svenskt Näringsliv!

Styr branschorganisationerna. Agera mot företag som inte agerar hållbart. Och lämna Svenskt Näringsliv på grund av deras anti-hållbarhetsagenda. Det är klimatforskarnas råd till näringslivet.

  • Annons 1

Företagssammanslutningen Hagainitiativet har frågat sju ledande svenska klimatforskare vilka styrmedel som är viktigast för att minska klimatpåverkan och näringslivets viktigaste frågor.

Forskarna är överens om att priset på utsläpp är en viktig faktor, framför allt utsläppshandeln och koldioxidskatten är viktiga styrmedel. Investeringar i nya teknologier och en politik för hållbara energi- och transportsystem lyfts också fram.

På frågan vad som är viktigast att näringslivet driver i opinionen svarar forskarna bland annat att näringslivet bör:

* Kräva förbättrade rambetingelser inom transport- och energisystem. Lars J Nilsson

* Uttala att de är för högre koldioxidbeskattning. Christian Azar/Thomas Sterner

* Komma med proaktiva politiska förslag om hur utsläppsminskning kan ske. Henrik Horn

* Lämna Svenskt Näringsliv på grund av deras anti-hållbarhetsagenda. Thomas Hahn

* Samverka med konsumentorganisationer. Kräva att föregångare gynnas genom offentlig upphandling. Thomas Hahn

* Driva på överenskommelser mellan företag och företag och politik. Samordnat agera mot företag som inte agerar hållbart. Eva Alfredsson

* Berätta vad de gör och kan göra för att öka förståelse hos allmänhet och politik. Styr branschorganisationerna. Tomas Kåberger

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

PFAS kan kosta Sverige 50 miljarder kronor per år

Högfluorerade ämnen (PFAS) kan skapa stora kostnader för samhället. På europanivå handlar det om över 50 miljarder euro, varav miljöskador i Sverige beräknas kunna kosta samhället mellan 18 miljoner och 5 miljarder euro (cirka 50 miljarder kronor) på år. Det visar en ny rapport från Nordiska ministerrådet.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Electrolux söker grön finansiering

Nu lanserar vitvarujätten Electrolux ett ramverk för gröna obligationer. Detta för att ta in medel som öronmärks för investeringar som ska bidra till minskad miljöpåverkan från företagets produkter och verksamhet.

Frivilligt regelverk ska öka möjligheterna till skadestånd

Även de som lever i laglöst land och utsätts för brott mot mänskliga rättigheter, ska kunna få hjälp av juridik framöver. Den svenske advokaten Claes Cronstedt och elva andra jurister har föreslagit ett frivilligt regelverk som utgår från New York-konventionen. Den gör att alla kan söka skadestånd från företag i hela världen inför skiljedomstol.