nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Klimatforskarens råd: Lämna Svenskt Näringsliv!

Styr branschorganisationerna. Agera mot företag som inte agerar hållbart. Och lämna Svenskt Näringsliv på grund av deras anti-hållbarhetsagenda. Det är klimatforskarnas råd till näringslivet.

  • Annons 1

Företagssammanslutningen Hagainitiativet har frågat sju ledande svenska klimatforskare vilka styrmedel som är viktigast för att minska klimatpåverkan och näringslivets viktigaste frågor.

Forskarna är överens om att priset på utsläpp är en viktig faktor, framför allt utsläppshandeln och koldioxidskatten är viktiga styrmedel. Investeringar i nya teknologier och en politik för hållbara energi- och transportsystem lyfts också fram.

På frågan vad som är viktigast att näringslivet driver i opinionen svarar forskarna bland annat att näringslivet bör:

* Kräva förbättrade rambetingelser inom transport- och energisystem. Lars J Nilsson

* Uttala att de är för högre koldioxidbeskattning. Christian Azar/Thomas Sterner

* Komma med proaktiva politiska förslag om hur utsläppsminskning kan ske. Henrik Horn

* Lämna Svenskt Näringsliv på grund av deras anti-hållbarhetsagenda. Thomas Hahn

* Samverka med konsumentorganisationer. Kräva att föregångare gynnas genom offentlig upphandling. Thomas Hahn

* Driva på överenskommelser mellan företag och företag och politik. Samordnat agera mot företag som inte agerar hållbart. Eva Alfredsson

* Berätta vad de gör och kan göra för att öka förståelse hos allmänhet och politik. Styr branschorganisationerna. Tomas Kåberger

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

”Inför lagkrav för företag att respektera mänskliga rättigheter”

Vi har på uppdrag av Statskontoret utvärderat hur svensk lag lever upp till FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Vår utredning visar att det finns en rad brister. Bland annat överordnas företagens vinstintresse mänskliga rättigheter, företag hålls ytterst sällan juridiskt ansvariga och kränkningar som sker utomlands prövas ytterst sällan i Sverige, skriver tre jurister som varit involverade i arbetet.

  • Annonskod Huvudspalten 4