nr-logo

Tidningen för miljöproffs

KemI föreslår nya lagar om textilier och byggprodukter

Sverige bör införa lagstiftning mot farliga kemikalier i byggprodukter. Dessutom behövs en särskild produktlag om textilier i EU. Det föreslår Kemikalieinspektionen.

  • Annons 1

Förslagen är svar på två regeringsuppdrag. Ett om att hitta sätt för att minska riskerna med farliga ämnen i textil och ett om att undersöka behovet av nationella regler för farliga kemiska ämnen i byggprodukter.

– Vi föreslår nya regler i Sverige för att byggprodukter i golv, väggar och innertak ska bli dokumenterat säkra, säger Erik Gravenfors, utredare på Kemikalieinspektionen och projektledare för regeringsuppdraget om byggprodukter.

En vanlig inomhusmiljö kan innehålla 500 organiska ämnen som kommer från byggprodukter. En del ämnen kan orsaka cancer, allergier, försämrad fertilitet och fosterskador. Kemikalieinspektionen föreslår därför att nationella gränsvärden tas fram för hur mycket hälsoskadliga kemiska ämnen byggprodukter får avge.

De nya reglerna föreslås gälla från och med 2018 I flera andra EU-länder, bland annat Tyskland, Frankrike och Belgien, finns redan liknande lagstiftning.

Produktlagstiftning för textiler

I ytterligare en annan rapport föreslår Kemikalieinspektionen att regeringen driver på för att EU ska utveckla en enhetlig produktlagstiftning för textilier. EU-lagstiftningen bör omfatta ämnen med särskilt farliga egenskaper som kan orsaka cancer, skada förmågan att få barn eller vara skadliga för miljön. Man vill också begränsa azofärgämnen som tillsätts i textilier och kan brytas ned till cancerframkallande ämnen.

– Det förekommer ämnen i textilier som kan skada människor och miljön. Det är dessutom svårt för företag, myndigheter och konsumenter att få information om vilka kemiska ämnen som finns i textil. En särskild EU-lagstiftning på området skulle vara det mest effektiva sättet att minska riskerna, säger Amelie Pedersen, projektledare för regeringsuppdraget på Kemikalieinspektionen.

Kemikalieinspektionen föreslår också att regeringen överväger behovet av en särskild utredning om en skatt på kläder och hemtextilier. Ekonomiska styrmedel kan vara ett komplement i väntan på en lagstiftning för att minska riskerna med farliga ämnen i textil.

Här hittar du rapporten om textilier

Här hittar du rapporten om byggprodukter

 

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

En miljon elbilar kan rädda klimatet

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.

Sex klimatinnovationer som stoppar uppvärmningen

En bilförsäkring som baseras på bilförarens körmönster i realtid, en tvättmaskin som gör tvättmedel och varmvatten överflödigt och alger som ger mer effektiv solenergi. Det är några av de klimatinnovationer som får WWFs utmärkelse Climate Solver 2017.