nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Kemi: mindre fosfor i tvättmedel

Kemikalieinspektionen föreslår att begränsningen av fosforföreningar i tvätt- och maskindiskmedel ska gälla den totala halten av fosfor istället för enbart fosfater.

  • Annons 1

Kemikalieinspektionen, Kemi, har på uppdrag av regeringen undersökt hur ett svenskt regelverk för innehållet av fosfor i tvätt- och maskindiskmedel för konsumentbruk skulle kunna se ut. Kemi föreslår att begränsningen av fosforföreningar i dessa medel ska gälla den totala halten av fosfor istället som idag då endast fosfathalten begränsas. Myndigheten föreslår också att de gällande haltgränserna blir kvar.

Detta på grund av att dagens begränsningar inte hindrar att producenter använder andra fosforföreningar än fosfater, exempelvis fosfonater, trots att de också bidrar till övergödning av exempelvis Östersjön.

Kemi tror att deras förslag skulle skicka signaler till företagen att ta fram helt fosforfria produkter något som de menar skulle gynna miljösituationen i sjöar, motivera länder runt Östersjön att göra likadant och sporra till mer forskning och utvecklandet av nya tekniker.

Om inte reglerna ändras vill Kemi se tydligare formuleringar i reglerna så att de blir lättare att efterleva och kontrollera.

Taggar:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.