nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Kemi: mindre fosfor i tvättmedel

Kemikalieinspektionen föreslår att begränsningen av fosforföreningar i tvätt- och maskindiskmedel ska gälla den totala halten av fosfor istället för enbart fosfater.

  • Annons 1

Kemikalieinspektionen, Kemi, har på uppdrag av regeringen undersökt hur ett svenskt regelverk för innehållet av fosfor i tvätt- och maskindiskmedel för konsumentbruk skulle kunna se ut. Kemi föreslår att begränsningen av fosforföreningar i dessa medel ska gälla den totala halten av fosfor istället som idag då endast fosfathalten begränsas. Myndigheten föreslår också att de gällande haltgränserna blir kvar.

Detta på grund av att dagens begränsningar inte hindrar att producenter använder andra fosforföreningar än fosfater, exempelvis fosfonater, trots att de också bidrar till övergödning av exempelvis Östersjön.

Kemi tror att deras förslag skulle skicka signaler till företagen att ta fram helt fosforfria produkter något som de menar skulle gynna miljösituationen i sjöar, motivera länder runt Östersjön att göra likadant och sporra till mer forskning och utvecklandet av nya tekniker.

Om inte reglerna ändras vill Kemi se tydligare formuleringar i reglerna så att de blir lättare att efterleva och kontrollera.

Taggar:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

PFAS kan kosta Sverige 50 miljarder kronor per år

Högfluorerade ämnen (PFAS) kan skapa stora kostnader för samhället. På europanivå handlar det om över 50 miljarder euro, varav miljöskador i Sverige beräknas kunna kosta samhället mellan 18 miljoner och 5 miljarder euro (cirka 50 miljarder kronor) på år. Det visar en ny rapport från Nordiska ministerrådet.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Electrolux söker grön finansiering

Nu lanserar vitvarujätten Electrolux ett ramverk för gröna obligationer. Detta för att ta in medel som öronmärks för investeringar som ska bidra till minskad miljöpåverkan från företagets produkter och verksamhet.

Frivilligt regelverk ska öka möjligheterna till skadestånd

Även de som lever i laglöst land och utsätts för brott mot mänskliga rättigheter, ska kunna få hjälp av juridik framöver. Den svenske advokaten Claes Cronstedt och elva andra jurister har föreslagit ett frivilligt regelverk som utgår från New York-konventionen. Den gör att alla kan söka skadestånd från företag i hela världen inför skiljedomstol.