nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Okategoriserade

En framtid med gröna affärer

Okategoriserade
Det har varit en rätt omtumlande senhöst för oss som arbetar med miljöfrågor och i synnerhet för oss som är i miljötidningsbranschen. Plötsligt verkar proppen ha gått ur och intresset för miljöfrågor och växthuseffekten har kommit i fokus och hamnat på en rad förstasidor.

Fler borde ställa miljökrav

Okategoriserade
Det är inte en helt ljus bild som framtonar i Miljö & Utvecklings undersökning om hur ofta miljökrav ställs vid inköp och upphandlingar. Trots att vi gjort ett urval bland inköpsansvariga bland våra prenumeranter så är siffrorna inte särskilt smickrande.

Inte något miljöval

Okategoriserade
I skrivande stund, drygt två veckor innan riksdagsvalet, kan konstateras att valet i mycket liten grad handlat om miljöfrågor. Trots höga bensinpriser som allt mer påtagligt signalerar att världens oljeproduktion inom en inte så långt bort liggande framtid nått sin topp, så vill det inte riktigt ta sig.

Redovisningar för vem?

Okategoriserade
För flummigt. Så kan man nog sammanfatta hur finansmarknaden ser på hållbarhetsredovisningar. I en rapport som IVL , Svenska miljöinstitutet gjort konstateras att finansmarknaden ser hållbarhetsredovisningar som ett slött verktyg i bedömningen för hur hållbarhetsfrågorna påverkar företagens utvecklingsmöjligheter.

Enklare regler för miljöbilar

Okategoriserade
Var på bilsalongen i Stockholm helt nyligen. Efter en rundvandring bland i stort sett alla bilmärken på den svenska marknaden undantaget Mercedes och BMW så kan konstateras att miljöbilar så sakteliga börjar göra sitt intåg också i sådana här sammanhang där det exklusiva blandas med vad vanliga dödliga har råd att satsa på i bilväg.

Möjligheter med styrmedel

Okategoriserade
Ibland kan man inte låta bli att bli förvånad. Jag tänker då främst över alla artiklar om biltullarna i Stockholm, där alla verkar överraskade över vilken effekt tullarna har haft på trafiken.

Att driva ett verkligt miljö-arbete

Okategoriserade
För företag handlar en genomarbetad miljö- och hållbarhetsredovisning om trovärdighet. Lika uppenbart är kanske inte att också ett verkligt engagerade och genomgripande miljöarbete i vardagen är en trovärdighetsfråga – åtminstone för en utomstående betraktare.

Se möjligheter i stället

Okategoriserade
I Sverige betraktar vi gärna lobbying som något fult och främmande. Kanske är det också därför som svenska företag hittills inte varit särskilt bra på att lobba i Bryssel, trots att i princip alla nya lagar inom miljöområdet bygger på EU-beslut.

Varför alla gamla bilar

Okategoriserade
Sverige berömmer sig ofta för att ligga långt framme på miljöområdet. Visst finns det också åtskilligt att ta till sig äran av, men också en del betänkligheter att reagera på som hittills inte väckt så mycket reaktion.

Engagemang nödvändigt för att lyckas

Okategoriserade
Den offentliga sektorn är inte särskilt bra på miljöanpassad upphandling. Det erkänner de själva i en undersökning som Naturvårdsverket låtit genomföra. Bara en fjärdedel av de tillfrågade kommunerna, landstingen och myndigheterna ansåg sig i praktiken vara duktiga på att upphandla miljöanpassat trots att de hade såväl miljöpolicy som utbildad personal.

Energibesparing allt intressantare

Okategoriserade
Nyligen kom ett beslut från regeringen att Barsebäck ska stängas under våren. Samtidigt vill basindustrin att kärnkraftsindustrin byggs ut och varnar för energibrist. I denna kontext är det kanske inte så konstigt att intresset för energibesparingar ökat markant.

Miljölagstiftningen urholkas

Okategoriserade
Det finns risk att förslagen på ändringar i miljöbalken gör det ännu svårare för miljöåklagare att binda någon vid ett miljöbrott än vad det är idag. Miljöåklagaren Stefan Karlmark, som intervjuas i denna utgåva, sticker upp ett varnande finger för utvecklingen.