nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Företagsnytt

Ulf Hammarberg ny chef på DHL

Företagsnytt
Ulf Hammarberg är ny chef för DHL Corporate Citizenship i Sverige. Enheten Corporate Citizenship arbetar främst med logistikföretagets process- och miljöledningssystem, certifieringar, externa och interna revisioner, utveckling och förbättring av det löpande förbättringsarbetet, support med emissionskalkyler och utbildning inom kvalitet och miljö.

Sweco studerar utsläpp i S:t Petersburg

Företagsnytt
Sweco Viak har fått i uppdrag att studera hur föroreningarna i S:t Petersburg ska kunna minska. Främst ska man studera vilka utsläpp som stadens reningsanläggningar och industrier orsakar. Även ledningsnätet ska studeras.

Fortum storsatsar på miljömärkt el

Företagsnytt
Samtliga Fortums kunder som har avtalet Fortum enkel kommer att få el märkt med Naturskyddsföreningens märke Bra Miljöval. Under 2005 beräknar Fortum sälja 4 TWh miljömärkt el i Sverige och Finland och säger sig därmed bli Nordens största säljare av miljömärkt el.

Krav 20 år

Företagsnytt
Certifieringsorganisationen Krav har fyllt 20 år. Idag finns cirka 4 000 krav-godkända produkter och märket har kring 5 000 anslutna företag. Det innebär en tiodubbling av krav-kontrollerade gårdar sedan starten. Utbudet av sortimentet har ökat från basvaror som mjöl och potatis till att alla slags produkter, från brännvin till barnmat och pyttipanna.

Klimatet under luppen

Företagsnytt
IVL blir en av värdarna för Mistras stora forskningsprogram Climate Policy Researh Programme, CLIPORE som bland annat ska bidra till forskning för att föra de internationella klimatföhandlingarna framåt. Programmet ingår två stora forskningsprojekt.

Etik blir viktigare för Arla

Företagsnytt
Arla har tagit fram ett etiskt program som beskriver hur företaget ska ta ett socialt ansvar inom flera olika områden, bland annat för miljö, mänskliga rättigheter och livsmedelssäkerhet. Programmet ska ge en samlad bild av Arla Foods ståndpunkter.

Akzo Nobel söker ny partner

Företagsnytt
Akzo Nobel har avslutat sitt sammarbete med Shell Solar i solcellsprojektet Helianthos. Nu hoppas man på att hitta en ny partner. Helianthos är ett projekt för kommersiell tillverkning av flexibla solceller.

Miljökurser hos IVL

Företagsnytt
IVL, Svenska Miljöinstitutet AB startar en ny utbildningsverksamhet. Under namnet IVL kunskap kommer de arrangera kurser, seminarier och vidareutbildningar för alla som arbetar med frågor som rör miljö och hållbar utveckling.

Satsning på ekologisk mat

Företagsnytt
Lågpriskedjan Netto ska i år försöka öka omsättningen på ekologiska livsmedel. Under sex olika kampanjer ska kedjan lansera alla möjliga slags ekologiska matvaror. De produkter som säljer bra ska sedan tas in i det ordinarie sortimentet.

Sydkraft byter namn

Företagsnytt
Sydkraft AB ska byta namn till E.ON Sverige AB. Namnbytet kommer att äga rum under det första kvartalet 2005, enligt ett beslut vid en extra bolagsstämma.

Volvo och Chalmers i samarbete

Företagsnytt
Volvo och Chalmers har inlett ett forskningssamarbete för att ta fram miljövänliga dieselmotorer, samt utveckla fordonens elektronik och säkerhet.  Projekten skall genomföras med medel från Chalmers och från näringslivets FoU-resurser. Tanken är att sammanlagt tio doktorander per teknikområde ska involveras.

Envac utökar i Asien

Företagsnytt
Envac expanderar på den asiatiska marknaden i och med en order på drygt 45 miljoner svenska kronor för att leverera, installera och sätta igång avfallstransportsystem för flera höghus och hotell. Jumeriah Beach Residence är ett stort byggprojektet i Dubai som har valt att lösa sin avfallshantering med hjälp av ett Envac-system.