nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Företagsnytt

Avis köper 400 miljöbilar från Saab

Företagsnytt
Biluthyrningsfirman Avis ska köpa in 400 Saab 9-5 BioPower från Saab. De första 200 bilarna har redan levererats och under hösten kommer ytterligare 200 bilar att köpas in. Bilen kan köras både på E85 och bensin.

Sweco moderniserar ryska avlopp

Företagsnytt
Sweco Viak har fått i uppdrag att modernisera och effektivisera vatten- och avloppsverksamheten i två medelstora ryska städer, Gatchina och Tikhvin. I det nya uppdraget ska städerna bland annat få konsulthjälp med att definiera vilka förbättringsåtgärder som kan genomföras, samt få assistans med upphandling och byggkontroll.

Gröna Bilister får ny styrelse

Företagsnytt
Gröna Bilisters styrelse har fått nya medlemmar. Jakob Lagercrantz, tidigare vd för Greenpeace är ny ordförande f. Ny i styrelsen är också Thorvald Jacobsson, före detta miljöchef för SJ.

Kolkraftverk utan koldioxid

Företagsnytt
Vattenfall har beslutat sig för att bygga en pilotanläggning för ett koldioxidfritt kolkraftverk. Anläggningen byggs i anslutning till det tyska kolkraftverket Schwarze Pumpe söder om Berlin. Den teknik som kommer att användas, koldioxidavskiljning med oxyfuelteknik, innebär att brunkol förbränns i ren syrgas och recirkulerad koldioxid.

Sweco satsar i Bulgarien

Företagsnytt
Sweco Viak har beslutat att starta ett bolag i Bulgarien då de tycker sig se att behoven av kvalificerade konsulttjänster på miljöområdet är fortsatt stora i regionen. De lokala konsulter som är med i Swecos olika projekt i Bulgarien kommer att bilda basen för det nya bolaget.

Sveaskog tecknar Ekoparksavtal

Företagsnytt
Sveaskog och Skogsstyrelsen har enats om att teckna ekoparksavtal för samtliga ekoparker.  En ekopark är ett större sammanhängande skogslandskap med höga naturvärden och naturvårdsambitioner om minst 1 000 hektar stor. Avtalen ska säkra ett långsiktigt skydd för ekoparkerna vad gäller bevarande av natur- och kulturvärden.

Sweco renar vatten i Honduras

Företagsnytt
SWECO har fått i uppdrag att förbättra VA-systemen i tolv mellanstora städer i Honduras. Uppdraget utförs tillsammans med ett lokalt konsultbolag och omfattar projektering av bland annat nya vatten- och avloppsreningsverk samt förbättring av befintliga anläggningar och ledningssystem.

Mer förnybart från Vattenfall

Företagsnytt
Vattenfall ska inom ramen för kravet på affärsmässighet ägna särskild uppmärksamhet åt utvecklingen av ny elproduktionsteknik och därmed bidra till en svensk elförsörjning som är ekologiskt och ekonomiskt uthållig. Det är innebörden i ett tillägg till Vattenfalls bolagsordning som antogs vid företagets bolagsstämma.

Nationellt miljöteknikråd till Göteborg

Företagsnytt
Ett nationellt miljöteknikråd som ska samordna Sveriges insatser inom miljöteknik, miljödriven affärsutveckling och miljöteknikexport, kommer att upprättas i Göteborg. Sveriges miljöteknikråd, Swentec (Swedish Environmental Technology Council) ska placeras på Chalmers tekniska högskola och kommer årligen att få tio miljoner kronor i anslag av staten.

Duke till Worldwatchs styrelse

Företagsnytt
Robin Chandler Duke har blivit invald i styrelsen för Worldwatch Institute som samlar in fakta om miljö och sociala frågor världen runt och årligen ger ut skriften Tillståndet i världen. Robin Chandler Duke har tidigare varit amerikansk ambassadör i Norge, redaktör för tidningen New York Journal American och arbetar just nu som chef för U.S Japan Foundation samt United Nations Association of the United States.