nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Ledare

Tack för mig!

Analys

2008 tog jag över som chefredaktör på Miljö & Utveckling. Många av de saker vi arbetar med idag är desamma, men förutsättningarna har delvis förändrats, skriver Catrin Offerman i sin sista ledare för Miljö & Utveckling.