nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Analys

Bjud in kunden

Analys

Synen på konsumenter, myndigheter och företag som motparter håller på att ändras. Partnerskap i alla led är det nya heta och kunden har en nyckelroll.

Om eniga rivaler och att få det gjort

Analys
Det börjar på s, de flesta tycker att det är bra men har mer eller mindre talang på området. 1+1 kan bli 3 om det görs på rätt sätt. Helt klart ligger samarbete i tiden för precis som jag ofta får höra att ledningens engagemang är en kritisk framgångsfaktor för att skala upp hållbarhet, lika ofta hör jag numera samarbete och partnerskap utanför den egna organisationen som avgörande.