nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Analys

Bjud in kunden

Analys

Synen på konsumenter, myndigheter och företag som motparter håller på att ändras. Partnerskap i alla led är det nya heta och kunden har en nyckelroll.