nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Ny rapport kartlägger klimatförändringar

Vi har fått högre temperaturer, mer nederbörd och en kortare vintersäsong här i Sverige. I en ny rapport från flera svenska myndigheter redovisas kunskap och konsekvenser av klimatförändringarna och vad man kan göra åt saken.

  • Annons 1

Även om den globala uppvärmningen begränsas till under två grader så kan vi förvänta oss kraftiga klimatförändringar framöver, enligt en rapport om klimatet som Naturvårdsverket, SMHI och Energimyndigheten står bakom.

Effekterna är till största del negativa. I Sverige har klimatet blivit både varmare och mer nederbördsrikt. Skyfall och kraftiga regn ökar i intensitet vid ett varmare klimat, vilket kan ge problem med översvämningar. Låglänta kusttrakter i södra Sverige drabbas då havsnivån stiger. Uppvärmningen får konsekvenser för jord- och skogsbruk och även för naturliga ekosystem. Det är med andra ord inga muntra prognoser.

– Även om vi i Sverige kan få kraftigare värmeböljor sommartid så är den största skillnaden i temperatur under vinterhalvåret. Då ser vi temperaturökningar som är betydligt större än de globala genomsnitten, säger Erik Kjellström, klimatforskare och chef för SMHIs klimatforskningsenhet Rossby Centre.

Men enligt rapporten finns det fortfarande möjlighet att göra något åt saken.

Om de globala utsläppen minskas med 40 till 70 procent till år 2050 och till nära noll eller blir negativa år 2100 kan ökningen av jordens medeltemperatur begränsas till under två grader. Det är möjligt men kräver stora insatser i hela världen.

På kort sikt behöver man undvika inlåsningar i koldioxidintensiv och energikrävande teknik och samhällsbyggnad genom att bygga hållbart från början. En sådan inriktning gör det också enklare att utveckla mer hållbara beteendemönster. Energieffektivisering, samhällsplanering och förnybar teknik är centrala i omställningen.

Här kan du ladda ned rapporten.

Taggar:,

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.