nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Miljöminister Karolina Skog var på plats på Miljö & Utvecklings konferens Miljöstrategidagarna. FOTO: Anette Tamm

Karolina Skog: ”Vi lever i en motsägelsefull tid”

På Miljö & Utvecklings konferens Miljöstrategidagarna berättade miljöminister Karolina Skog om det globala klimatläget, styrmedel för transportsektorn och passade på att ge en känga till EU-kommissionen.

  • Annons 1

I måndags började klimattoppmötet i Marrakech, medan redan innan hade Parisavtalet trätt i laga kraft. Samtidigt har USA fått en ny president som i sin kampanj hotat om att riva upp avtalet.

– Vi lever i en motsägelsefull tid, där många processer är på gång samtidigt. Att klimatavtalet har trätt i kraft, till och med innan klimatmötet i Marrakech är väldigt bra. Några dagar efter vi firade det så vinner en klimatförnekare det amerikanska presidentvalet, konstaterar Karolina Skog det globala politiska läget på Miljöstrategidagarna.

Hur Donald Trump kommer att påverka USA:s klimatpolitik tycker Karolina Skog är svårt att uttala sig om i ett så tidigt skede.

– Men självklart kommer det att ha viss påverkan. USA har dock ratificerat klimatavtalet och vi jobbar vidare efter det politiska momentum som finns i nuläget. En viktig del gällande klimatavtalet är också att näringslivet i stora delar av världen är med.

Karolina Skog påpekar också att vi nu firat nog och att det är dags att kavla upp ärmarna och börja jobba. Klimatpropositionen som nu arbetas fram och ska presenteras i vår ska visa hur Sverige på ett konkret sätt ska leva upp till löftena i Parisavtalet. Till grund för propositionen ligger miljömålsberedningens arbete.

– Det är viktigt att den överenskommelse vi slöt partier emellan konkretiseras, säger Karolina Skog.

Palett av styrmedel

Det finns också förslag på att transportsektorn ska minska sina utsläpp med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010 års nivå. Många i branschen efterfrågar nu styrmedel och undrar vad de ska förvänta sig.

– Vi behöver en palett av styrmedel för transportsektorn, vi utreder nu en flygskatt. Vi kommer också gå fram med en lag för obligatorisk information om miljöprestanda i bensin och diesel. Beskattningen av biobränslen är svårare, vi har tagit på oss att landa en långsiktig beskattning och detta är under förhandling. Det är bara i Sverige och Finland som vi tror på detta och det är svårt få gehör för detta från annat håll, säger Karolina Skog.

Hon påpekar att regeringens mål är att det ska vara lätt att göra rätt och därav behövs både hårda och mjuka styrmedel. På samma sätt arbetar de inom kemikalieområdet, ett av Karolinas Skog hjärtefrågor.

– Vi jobbar med förbud men också med att hitta mjuka styrmedel där vi jobbar nära branschen. Företag som vill hitta hållbara lösningar för kemikalier ska kunna få statligt stöd för att jobba med detta.

Att hon brinner för just kemikalier beror mycket på att det kommer väldigt nära, det handlar om mat och produkter för våra barn, något alla borde kunna förvänta sig är giftfritt. Så är det tyvärr inte idag enligt Karolina Skog. Hon berättar att Kemikalieinspektionen ska göra en stor screening av produkter vi har i våra hem under nästa år.

– Vi är väldigt påtryckande på EU-nivå gällande lagstiftning för hormonstörande ämnen. Men det är besvärligt när det kommer till kommissionen, vi har till och med stämt dem och fått rätt, men de försöker komma ur detta. Det är väldigt väldigt sorgligt. Vi ser också att de är svaga på tillämpningen av Reach, här är vi också aktiva.

Miljö en utvecklingsfråga

Karolina Skog menar att miljö är en utvecklingsfråga och särskilt viktigt blir detta i en svensk kontext.

– Vi har starka kopplingar mellan vetenskap, innovation, företag och organisationer och vi är rika på naturresurser och har därmed stora möjligheter att producera energi på ett hållbart sätt. Här i Sverige ser vi en tydlig win-win när det gäller att ställa om till en fossilfri miljö.

Här anser hon att de globala miljömålen ska ses som nytt syre i miljöarbetet för att visa helhet och sätta just miljöfrågan i ett större sammanhang, bredda frågan och skapa nya kontakter.

– Nu har vi jobbat med omställning och piloter, nu är det dags för implementering. Förlorarna är de som inte kan växla upp utan stannar på pilotstadiet.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Analys: Vem får stämma EU för otillräckliga klimatmål?

EU:s klimatmål är otillräckliga, menar en samisk ungdomsorganisation och ett flertal personer som berörs av klimatförändringar världen över. EU-domstolen har dock beslutat att avvisa deras talan och därmed inte pröva frågan i sak. JP Infonets redaktör och jurist Fanny Vesterberg analyserar talesrättsreglerna.

Energimyndigheten – lyft fram energirådgivningen!

Debatt

Rådgivning i energifrågor, så kallade EKR-verksamheter, behöver visa att de finns och därför bland annat öka synligheten på sociala medier. Energimyndigheten bör också lyfta fram rådgivningen gentemot andra myndigheter. Det menar Are Kjeang, universitetsadjunkt, Karlstads universitet, i en debattartikel hos Miljö & Utveckling.

  • Annonskod Huvudspalten 4