nr-logo

Hållbarhet i praktiken

FOTO: Pixabay

Kampanj ska minska klädslöseri

Tio fulla badkar, 1 400 liter vatten, krävs för att producera en t-shirt. Nordiska minsterrådet går nu ut med en kampanj för att förlänga livslängden på våra kläder.

  • Annons 1

En genomsnittlig skandinavs textilkonsumtion under 20 år ger lika stora koldioxidutsläpp som att köra en bil ett varv runt jorden. En studie från Nordiska ministerrådet lyfter upp vår ohållbara konsumtion av kläder och går nu ut med en informationskampanj för att öka återanvändning och textilåtervinning.

– Klimatavtrycket från våra kläder är i själva verket större än avtrycket från elanvändningen för att driva våra hushållsapparater. Vi kan därför göra en stor skillnad genom att förlänga livslängden på kläder säger Sanna Due Sjöström, handläggare på Naturvårdsverket och ordförande för Nordiska Ministerrådets avfallsgrupp.

I kampanjen ingår en informationsfilm som vänder sig till allmänheten.

Rapporten om vårt textilavfall och en kommunikationsguide för att minska konsumenters textilavfall finns för nedladdning här.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.