nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Järnvägstransporter kan fördubblas till 2050

En fördubbling av mängden gods som transporteras via järnväg är fullt möjlig till år 2050. Bakom prognosen står bland annat Sweco, Tågoperatörerna, Skogsindustrierna och Swedtrain.

  • Annons 1

Transportsektorn står idag för en tredjedel av Sveriges klimatpåverkande utsläpp och huvuddelen kommer från vägtrafiken, främst från personbilar och tunga fordon. Enligt Trafikverkets prognoser förväntas det långväga transportarbetet öka med cirka 60 procent till år 2050- med ökade utsläpp som följd.

Potential i järnvägen

Enligt organisationerna bakom rapporten ”Järnväg 2050 – Näringslivets godstransporter” så finns det stora möjligheter att hålla nere utsläppen genom att göra det mer attraktivt att transportera gods på järnväg. För att det ska bli möjligt krävs det att kapaciteten byggs ut.

Rapporten Järnväg 2050 är framtagen av Sweco, Tågoperatörerna, Skogsindustrierna och Swedtrain i samarbete med Almega, Botniska korridoren, Business Region Örebro, Green Cargo, Göteborgs hamn, Handelskammaren Mälardalen, Näringslivets Transportråd för transportköpare, Region Örebro län och Teknikföretagen.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.