nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Ja till EUs klimatpaket

Efter elva månaders förhandlingar har Europaparlamentet godkänt EUs klimatpaket. Men de kritiska rösterna är många.

  • Annons 1

Mycket av kritiken består i att EU lägger sitt klimatansvar utanför de egna gränserna. Minst hälften av utsläppsminskningarna kan göras via reduktioner i tredje land och auktionering av utsläppsrätter till industrin i handelssystemet kommer att införas stegvis. Full auktionering blir det först 2027. Det innebär att många industrier även fortsättningsvis kommer att få gratis tilldelning av utsläppsrätter. När stora delar av utsläppsminskningarna samtidigt kan göras i tredje land, minskar incitamenten till att utveckla nya mindre utsläppsgenererande tekniker.

Kritik har också riktats mot att bildirektivet är svagt.

Genrellt menar många kritiska röster att EU släppt ledarrollen på miljöområdet, vilket äventyrar möjligheterna att få tillstånd ett effektivt klimatavtal i Köpenhamn 2009.

– EU har styrts utifrån 27 länders nationella intressen kopplade till traditionell industri, snarare än av framtidens lösningar, kommenterar WWFs klimatchef Stefan Henningsson.

Fakta: Besluten i EUs klimatpaket:

Handel med utsläppsrätter för växthusgaser

Lagtexten godkänner det nya systemet för handel med utsläppsrätter. Systemet, som ersätter det nuvarande, sträcker sig från 2013 till 2020. Antalet utsläppsrätter som säljs inom ramen för systemet kommer gradvis minska. Enligt det nya systemet ska utsläppsrätterna säljas på auktion från 2013, men det finns flera undantag.

Fördelning för att minska utsläppen från sektorer utanför utsläppshandeln

Lagtexten sätter upp mål för varje medlemslands minskning av utsläpp från exempelvis sjötransporter, byggnader och jordbruk, delar som inte ingår i handeln med utsläppsrätter. Dessa bidrar uppskattningsvis till 60 procent av alla växthusgasutsläpp i EU. Härifrån ska utsläppen minska med 10 procent mellan 2013 och 2020.

Lagring av koldioxid

Handlar om förvaring och lagring av koldioxid från kraftverk. För att minska koldioxidutsläppen från kraftverken vill EU använda en ny teknik, den så kallade CCS-tekniken för avskiljning och lagring av koldioxid. EU ska satsa 300 miljoner euro av inkomsterna från försäljningen med utsläppsrätterna på storskaliga demonstrationsprojekt som visar CCS-tekniken.

Användning av förnybar energi

Den här lagtexten bekräftar målsättningen att 20 procent av EU:s energianvändning ska komma från förnybara energikällor senast år 2020. Tio procent ska komma från biobränslen.

Utsläppsnormer för nya personbilar

Nya personbilar får i genomsnitt släppa ut högst 130 gram koldioxid per kilometer från och med 2012. Taket ska nås genom bättre fordonsteknik, ytterligare 10 grams minskning ska nås genom bättre däck och användning av biobränslen. Det långsiktiga målet är ett tak på 95 gram koldioxid per kilometer år 2020.

Minskade utsläpp från transportbränslen

Lagtexten innebär en målsättning att minska utsläppen från transportbränslen med 10 procent till 2020. Målet gäller fossila bränslen som bensin och diesel samt biobränslen, blandningar, elektricitet och väte. Förslaget omfattar hela livscykeln, utvinning, odling, transport, distribution, förädling och förbränning.

Taggar:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4