nr-logo

Tidningen för miljöproffs

ITPS: Utsläppshandel utanför EU dröjer

ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier, har i en ny rapport kartlagt planerade system och marknader för utsläppshandel utanför EU. I rapporten konstateras att varken USA, Japan, Kanada, Australien eller Nya Zeeland kan förväntas ha ett färdigt tvingande handelssystem för växthusgasutsläpp före 2010.

  • Annons 1

– I de länder vi tittat närmare på finns det ett stort intresse för att införa någon form av marknadsbaserade styrmedel så som utsläppshandel. Vi konstaterar dock att de politiska svårigheterna att nå enighet om systemens avgränsningar och utformning är mycket stora, uppger Karin Widegren, ITPS medarbetare i Washington och rapportansvarig, i en kommentar.

De flesta initiativen i de studerade länderna är, enligt rapporten, i ett initialt skede. EUs system för handel med utsläpp av växthusgaser är helt enkelt unikt i fråga om marknadsvolym, likviditet och praktiska erfarenheter.

Olika frivilliga system

I väntan på nationellt samordnade insatser så har det ändå tagits regionala initiativ. Dessutom har olika varianter på frivilliga handelssystem introducerats.

Karin Widegren konstaterar att de länder som ratificerat Kyotoavtalet givetvis har en stark drivkraft för att introducera åtgärder som utsläppshandel, men att den politiska diskussionen har stora likheter i länder som undertecknat Kyotoprotokollet och i länder som inte gjort det.

Fokus på koldioxid och energisektorn

Karin Widegren berättar vidare att det handelssystem som planeras och debatteras i de studerade länderna nästan utan undantag fokuserar på energisektorn och koldioxidutsläpp.

Ofta ingår någon form av mekanism som ska förhindra allt för höga priser på utsläppsrätterna. Dessutom ingår ofta en stor mängd godkända utsläppskrediter, ofta inom skogs- och jordbrukssektorn. Reglerna försvårar en framtida länkning mellan olika handelssystem.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Branschjättar samlade för att uppnå klimatmålen

Idag överlämnade nio svenska branscher sina färdplaner för ett fossilfritt Sverige till regeringen på Rosenbad. Närings- och innovationsminister Mikael Damberg och klimatminister och vice statsminister Isabella Lövin tog emot planerna för hur klimatmålen ska uppnås till år 2045.

Ny forskning: Värmeböljor i hela Europa väntas öka

Extremt kalla vintrar, värmeböljor och torka på sommaren blev konsekvenserna för 12 000 år sedan då Golfströmmen försvagades markant. I princip skulle en liknande situation kunna inträffa i dag, enligt en ny studie som publicerats i Nature Communication.

  • Annonskod Huvudspalten 4