nr-logo

Tidningen för miljöproffs

ITPS: Utsläppshandel utanför EU dröjer

ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier, har i en ny rapport kartlagt planerade system och marknader för utsläppshandel utanför EU. I rapporten konstateras att varken USA, Japan, Kanada, Australien eller Nya Zeeland kan förväntas ha ett färdigt tvingande handelssystem för växthusgasutsläpp före 2010.

  • Annons 1

– I de länder vi tittat närmare på finns det ett stort intresse för att införa någon form av marknadsbaserade styrmedel så som utsläppshandel. Vi konstaterar dock att de politiska svårigheterna att nå enighet om systemens avgränsningar och utformning är mycket stora, uppger Karin Widegren, ITPS medarbetare i Washington och rapportansvarig, i en kommentar.

De flesta initiativen i de studerade länderna är, enligt rapporten, i ett initialt skede. EUs system för handel med utsläpp av växthusgaser är helt enkelt unikt i fråga om marknadsvolym, likviditet och praktiska erfarenheter.

Olika frivilliga system

I väntan på nationellt samordnade insatser så har det ändå tagits regionala initiativ. Dessutom har olika varianter på frivilliga handelssystem introducerats.

Karin Widegren konstaterar att de länder som ratificerat Kyotoavtalet givetvis har en stark drivkraft för att introducera åtgärder som utsläppshandel, men att den politiska diskussionen har stora likheter i länder som undertecknat Kyotoprotokollet och i länder som inte gjort det.

Fokus på koldioxid och energisektorn

Karin Widegren berättar vidare att det handelssystem som planeras och debatteras i de studerade länderna nästan utan undantag fokuserar på energisektorn och koldioxidutsläpp.

Ofta ingår någon form av mekanism som ska förhindra allt för höga priser på utsläppsrätterna. Dessutom ingår ofta en stor mängd godkända utsläppskrediter, ofta inom skogs- och jordbrukssektorn. Reglerna försvårar en framtida länkning mellan olika handelssystem.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

En miljon elbilar kan rädda klimatet

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.

Sex klimatinnovationer som stoppar uppvärmningen

En bilförsäkring som baseras på bilförarens körmönster i realtid, en tvättmaskin som gör tvättmedel och varmvatten överflödigt och alger som ger mer effektiv solenergi. Det är några av de klimatinnovationer som får WWFs utmärkelse Climate Solver 2017.