Inte självklart att skogen är en kolsänka

Att plantera skog används som ett sätt att binda koldioxid för att motverka ökningen av växthuseffekten. Våra mätningar visar dock att utsläppen av koldioxid i vissa skogar kan vara lika stora som deras upptag, skriver Achim Grelle, docent i Biogeofysik och David Hadden, doktor i biologi vid SLU.