nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Insamlingsansvaret hamnar hos kommunen

Nu är det klart: Insamlingsansvaret för förpackningar och returpapper ska tas över av kommunerna. En utredning har tillsatts som ska reda ut de praktiska detaljerna i ärendet.

  • Annons 1

Det har varit många turer om insamlingsansvaret för förpackningar och returpapper. Ska det ligga på kommunen eller på producenterna, eller ska man fortsätta att ha ett delat ansvar?

Nu har regeringen lämnat ett tydligt och klart besked: Kommunerna ska ansvara för insamlingen. Producenterna behåller sitt producentansvar och ansvarar precis som idag för att avfallet sedan återvinns korrekt.

– Att ge kommunerna ansvaret är ett viktigt steg för att underlätta insamlingen och genom det öka andelen avfall som sorteras, kommenterar Klimat- och miljöminister Åsa Romson i ett pressmeddelande.

Nu tillsätts en utredning som ska ta fram förslag på hur det förändrade producentansvaret ska se ut i praktiken. Bland annat handlar det om hur det insamlade avfallet ska överlämnas till producenterna och hur de i sin tur ska ersätta kommunerna för insamlingen. Utredaren ska också kika på hur tillsynen över insamling och återvinning ska se ut och undersöka vilka konsekvenser det förändrade ansvaret får för de inblandade och samhället i stort. Dessutom ska man lämna ett författningsförslag som lägger fast regelverket för den nya lösningen.

På Avfall Sverige är man positiv till förslaget.

– Detta är ett efterlängtat klargörande som gör att kommunerna nu konkret kan fortsätta planeringen för det utökade insamlingsansvaret, kommenterar Weine Wiqvist, vd för Avfall Sverige.

Uppdraget ska redovisas till Miljö- och energidepartementet den 18 december i år.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

  • Annonskod Huvudspalten 4

En miljon elbilar kan rädda klimatet

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.

Sex klimatinnovationer som stoppar uppvärmningen

En bilförsäkring som baseras på bilförarens körmönster i realtid, en tvättmaskin som gör tvättmedel och varmvatten överflödigt och alger som ger mer effektiv solenergi. Det är några av de klimatinnovationer som får WWFs utmärkelse Climate Solver 2017.