nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Infrasruktursatsning riskfyllt för klimatmålen

Satsningar på infrastruktur för att minska koldioxidutsläppen kan riskera att klimatmålen inte nås. Det visar en granskning från Riksrevisionen.

  • Annons 1

Granskningen Infrastrukturplanering – på väg mot klimatmålen? visar att regeringens styrning av satsningar på infrastruktur för att minska utsläppen är riskfylld. Detta eftersom utsläppen som infrastrukturen som leder till underskattas, bland annat när det gäller transportsektorn. Planeringen av ny infrastruktur förutsätter att vägtrafiken kommer att öka vilket då bidrar till att utsläppen av koldioxid ökar.

Regeringen har inte tydliggjort hur Trafikverket ska ta hänsyn till klimatmålen i planeringen då och inte heller problematiserat förhållandet mellan lönsamhet, trafikökningar och koldioxidutsläpp. Riksrevisionen menar att det är viktigt att riksdagen får rätt information om vilka effekter satsningarna på ny infrastruktur får på koldioxidutsläppen för att kunna fatta välgrundade beslut. De anser att planer för ökade trafikvolymer och samtidigt nå klimatmål ställer krav på forskningsgenombrott och stora teknikförsprång.

Regeringen bör därav, till exempel i samband med Färdplan 2050, fastställa en ungefärlig bana för hur koldioxidutsläppen ska minska. Trafikverket bör i sin tur samordna planeringsunderlagen som gäller klimatpåverkan och infrastruktur så att regering och riksdag får en rättvisande bild.

Taggar:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

EU satsar 100 miljoner euro på bioekonomin

Ökad cirkularitet inom bioekonomin och pengar till investeringar för att hjälpa innovationer ut på marknaden. Det är två delar i EU:s uppdaterade strategi för bioekonomi, som kom förra veckan. ”Strategin är bra” tycker Kjell Ivarsson, senior rådgivare på LRF och medlem i EU:s bioekonomipanel.

  • Annonskod Huvudspalten 4

”Studie från Karlstads universitet brister i vetenskaplighet”

Nyligen presenterades en studie från Karlstads universitet som påstod att plastmattor i bostaden ger upphov till upptag av farliga kemikalier hos gravida kvinnor. Studien är behäftad med brister som inte en vetenskaplig tidskrift borde ha accepterat, skriver Tekn Dr Lena Lundberg på PVC Forum – en sektorgrupp inom IKEM, i en debattartikel för Miljö & Utveckling.