nr-logo

Tidningen för miljöproffs

köpenhamn
FOTO: UNFCCC

Ineffektiva FN-förhandlingar saknar alternativ

Brist på resultat och ineffektivitet är en stark kritik mot FN:s klimatförhandlingar, men det saknas alternativa forum. Det visar ny forskning.

  • Annons 1

Matthias Hjerpe, universitetslektor och Naghmeh Nasiritousi, doktorand vid Linköpings universitet har i en studie publicerad i Nature Climate Change presenterat data som visar att det inte finns några tydliga alternativ till förhandlingarna som nu sker under klimatkonventionen. Studien baseras på enkäter till nästan 1 000 förhandlare, regeringsrepresentanter och icke-statliga för att ta reda på hur de ser på laternativa forum.

Bland annat har det tidigare pratats om om att flytta delar av förhandlingarna till mindre, mer flexibla forum med ett urval av stater för att öka effektiviteten, så kallade klubbar. Men inställningen till detta är svag, förutom i Europa och Nordamerika. Istället vill deltagarna se statsledda multilaterala forum, liknande FN-konventionen. Över tid ser forskarna en trend mot att fler deltagarna nämner forum med fokus på städernas roll samt forum ledda av icke-statliga aktörer.

– Européer föredrar ekonomiska klubbar, likt OECD, medan amerikanerna föredrar klimatklubbar såsom Major Economies Forum on Energy and Climate, säger Mattias Hjerpe.

Hans forskargrupp driver flera pågående studier om det nya klimatpolitiska landskapet, exempelvis om förhandlingarnas legitimitet och mötenas styrfunktioner. Enligt honom tyder bredden i de svar delegaterna gett och de olika synsätten mellan delegater från olika delar av världen på vikten att FN:s klimatförhandlingar i högre grad samverkar med andra miljöinitiativ.

– Vi ser tecken på att FN:s klimatkonvention axlar rollen som paraplyorganisation i högre grad än innan. Bland annat har man startat en portal, NAZCA, där icke-statliga aktörer kan registrera sina klimatinitiativ. Det är ett steg för samarbete på miljöområdet, säger han.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

  • Annonskod Huvudspalten 4

En miljon elbilar kan rädda klimatet

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.

Sex klimatinnovationer som stoppar uppvärmningen

En bilförsäkring som baseras på bilförarens körmönster i realtid, en tvättmaskin som gör tvättmedel och varmvatten överflödigt och alger som ger mer effektiv solenergi. Det är några av de klimatinnovationer som får WWFs utmärkelse Climate Solver 2017.