nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Industrin ökar investeringar för miljöskydd

Den svenska industrin investerade förra året 9,7 miljarder kronor för att minska sin miljöpåverkan. Och investeringarna ökar. Mellan 1999 och 2001 ökade investeringarna och de löpande kostnaderna med över 2 miljarder kronor.

  • Annons 1

Statistiska centralbyrån, SCB, har undersökt den svenska industrins miljöskyddskostnader under 2001. Statistiken visar hur mycket som investeras och hur stora kostnader som läggs ned för att bevara och skydda den svenska miljön. Den sammanlagda kostanderna för industrin var förra året 9,7 miljarder kronor vilket är en ökning med 2 miljarder sedan 1999, men då ska man ha i åtanke att i den senaste undersökningen ingår även kärnkraftverken i statistiken, vilket de inte har gjort förut.

Hög andel

Industrins totala investeringar i miljöskydd, det vill säga summan av utsläppsbehandlande och utsläppsförebyggande miljöskyddsinvesteringar, uppgick till 3,6 miljarder kronor under 2001. De utsläppsförebyggande miljöskyddsinvesteringarna stog för 1,8 miljarder kronor, vilket motsvarar 51 procent av de totala miljöskyddsinvesteringarna. Enligt SCB är andelen utsläppsförebyggande investeringar inom svensk tillverkningsindustri är förhållandevis hög internationellt sett, där merparten av investeringarna fortfarande är utsläppsbehandlande. Mestadels syftar de förebyggande investeringarna till att minska påverkan och utsläpp gentemot luft och vatten.

Löpande kostnader ökar

De totala löpande kostnaderna för miljöskydd uppgick till strax över 6 miljarder kr under 2001, vilket är en ökning med nästan 2 miljarder sedan 1999, men då har kärnkraftsindustrins investeringar räknats med den här gången. Branscherna massa- och papper, kemikalier och energi- och vattenförsörjning hade störst andel, över dubbelt så stor som genomsnittet i industrin. Det interna miljöskyddsarbetet stod för 50 procent av de löpande kostnaderna, en minskning sedan 1999 då 56 procent av de löpande kostnaderna var interna och även från 1997 då 70 procent av de löpande kostnaderna för miljöskydd var interna. Branscherna massa- och papper och energi- och vattenförsörjning hade också störst utgifter för miljöskydd. Tillsammans stod de för 40 procent av de totala miljöutgifterna inom industrin. En bidragande orsak till ökade miljöskyddskostnader inom branschen energi- och vattenförsörjning är att kärnkraftsverkens miljöskyddskostnader nu ingår i undersökningen.

Etiketter:,

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Klimatet: Målen är tillräckliga – nu behövs verkstad

Debatten om politikens förutsättningar att hantera klimatfrågan, som Miljö & Utveckling arrangerade i Almedalen, ledde både till hetsig ordväxling och intressanta reflektioner. I panelen fanns Gunvor G Ericson, Svante Axelsson, Ludwig Bengtsson Sonesson och Mattias Goldmann. Du kan också se debatten, länk till filmen finns längst ned i texten.