nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Hushållsavfallet minskar

Hushållsavfallet fortsätter minska, det visar Avfalls Sveriges prognoser.

  • Annons 1

Mängden hushållsavfall har minskat för andra året i rad, men än så länge är det för tidigt att dra några slutsatser av nedgången menar Avfall Sverige. Förra året uppgick mängden hushållsavfall till drygt fyra miljoner ton. Det är en minskning med nästan tre procent jämfört med 2009. Varje svensk ger nu upphov till 463 kilo hushållsavfall. 2009 var siffran 480 kilo och de två åren dessförinnan 500 kilo.

Förra året deponerades en procent av hushållsavfallet, en minskning med 33 procent jämfört med året innan. Nästan hälften går till material- eller biologisk återvinning. Avfall Sverige konstaterar att Avfallstrenden är just en trend och prognosen bygger på uppskattade mängder förpacnkningar och tidningar.

Taggar:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

PFAS kan kosta Sverige 50 miljarder kronor per år

Högfluorerade ämnen (PFAS) kan skapa stora kostnader för samhället. På europanivå handlar det om över 50 miljarder euro, varav miljöskador i Sverige beräknas kunna kosta samhället mellan 18 miljoner och 5 miljarder euro (cirka 50 miljarder kronor) på år. Det visar en ny rapport från Nordiska ministerrådet.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Electrolux söker grön finansiering

Nu lanserar vitvarujätten Electrolux ett ramverk för gröna obligationer. Detta för att ta in medel som öronmärks för investeringar som ska bidra till minskad miljöpåverkan från företagets produkter och verksamhet.

Frivilligt regelverk ska öka möjligheterna till skadestånd

Även de som lever i laglöst land och utsätts för brott mot mänskliga rättigheter, ska kunna få hjälp av juridik framöver. Den svenske advokaten Claes Cronstedt och elva andra jurister har föreslagit ett frivilligt regelverk som utgår från New York-konventionen. Den gör att alla kan söka skadestånd från företag i hela världen inför skiljedomstol.