nr-logo

Tidningen för miljöproffs

shutterstock_259954076
FOTO: Shutterstock

Hushållen och jordbruket släpper ut mest växthusgaser

Varken raffinaderierna eller flyget ligger i topp när SCB presenterar sin senaste utsläppsstatistik. Istället kommer de största utsläppen av växthusgaser från hushållen och jordbruket.

  • Annons 1

Enligt ny statistik från SCB:s miljöräkenskaper stod hushållen, jordbruket och el, gas- och värmeverken tillsammans för nära hälften av utsläppen 2013.

Totalt släppte svenska verksamheter och hushåll tillsammans ut 63 miljoner ton koldioxidekvivalenter, som är ett mått på utsläpp av växthusgaser. Det är en minskning med drygt två miljoner ton sedan 2012. Branscher med höga utsläpp av växthusgaser är transportbranschen, metallindustrin, cementindustrin, raffinaderier och byggbranschen.

Skärmavbild 2015-11-30 kl. 15.47.24

Om man istället räknar på klimatpåverkan i förhållande till verksamheternas bidrag till den svenska ekonomin ser statistiken lite annorlunda ut,  här ligger jordbruket i topp. Att utsläppen från jordbruket är så stora beror främst på höga utsläpp från kreaturens matsmältning, från odlingsmark och från gödselhantering. Andra branscher med höga utsläppsintensiteter per förädlingsvärde är raffinaderier och rederier. Även raffinaderier och rederier har höga utsläppsintensiteter per förädlingsvärde.

Här hittar du statistiken:

 

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Vill förlänga elcertifikatsystemet

Energimyndigheten har presenterat ett förslag på hur elcertifikatsystemet ska utformas efter 2020. Bland annat föreslår de en förlängning av systemet till 2045 och att kvoten höjs från 2022.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Frivilligorganisationer stämmer norska staten för oljeborrning

Norska staten stäms för oljeborrning i Barents hav i Arktis. Det innebär att en norsk grundlagsparagraf som säger att myndigheter ska värna om natur och miljö nu prövas i rätten för första gången.