nr-logo

Hållbarhet i praktiken

HSB minskar koldioxidutsläpp med nära hälften

  • Annons 1

Utsläppen av koldioxid från uppvärmningen av HSB:s bostäder minskade med 40 procent mellan 1990 och 2002, uppger företaget i ett pressmeddelande. Av detta är 9 procent minskad energiförbrukning, resten en konsekvens av att man börjat använda nya energisorter, inte minst inom fjärrvärmeområdet där användningen av fossila ämnen i produktionen nästan upphört. Vissa bostadsrättsföreningar har också gått över från exempelvis oljepannor till bergvärme eller anslutit sig till fjärrvärmenätet.

– Idag är det mycket lönsamt för bostadsrättsföreningarna att minska sin energiförbrukning och därmed sina klimatpåverkande utsläpp. Uppvärmningen är ju ofta den största enskilda utgiftsporten för våra bostadsrättsföreningar, konstaterar Gun-Britt Mårtensson, Ordförande i HSBs Riksförbund.

Taggar:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.