nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Hot mot kommuners energikrav

Byggkravsutredningen presenterade igår sina förslag för ett ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav. Byggbranschen välkomnar förslaget, men Naturskyddsföreningen förkastar det.
– Det är så galet så det är inte sant, säger Naturskyddsföreningens ordförande Svante Axelsson.

  • Annons 1

Möjligheten för kommunerna att använda tekniska särkrav i bostadsbyggandet ska slopas. Genom mer enhetliga regler för bostadsbyggandet ska kostnaderna för bostadsbyggandet minska. Det föreslår utredaren Björn Hedlund i byggkravsutredningens betänkande till regeringen.

Ett av förslagen innebär att kommunerna inte längre ska få ställa krav på exempelvis energianvändning i nya bostäder, så kallade tekniska särkrav, utöver de som gäller i Boverkets byggregler, BBR. Anledningen är att de olika kraven som kommunerna ställer leder till 10-15 procent högre byggkostnader. När kommunerna ställer varierande tekniska krav försvåras ett mer industriellt byggande och bostadsbyggandet blir dyrare. Därför välkomnar HSB och Sveriges Byggindustrier utredningens förslag.

– För att bostadsbyggandet ska kunna öka är det viktigt att byggkostnaderna sänks. Vår uppfattning är att energikraven på byggnader ska vara nationella och underlätta byggandet av energisnåla hus. Därför välkomnar vi även utredningens förslag om att inrätta ett ”råd” med uppgift att samordna kraven på energianvändning i bostäder, säger HSB:s förbundsordförande Anders Lago.

Sveriges Byggindustrier står bakom de mål för energieffektivisering i byggnader som riksdagen har beslutat om, men anser att energipolitik bör bedrivas på nationell nivå och att det är Boverkets byggregler (BBR) och inte enskilda kommuner som ska reglera energikraven på byggnader.

– De nationella energikraven bör ses över och utformas så att de skapar goda förutsättningar för ett kostnadseffektivt, marknadsdrivet och lönsamt byggande av lågenergihus. Det behöver bli enklare och billigare att bygga lågenergihus, inte dyrare och krångligare, säger Maria Brogren, expert på energifrågor Sveriges Byggindustrier.

Naturskyddsföreningen förkastar utredningens förslag och anser att regeringens statliga utredare har fel när han föreslår att det skulle leda till billigare husbyggen att hindra kommunerna från att sätta egna, tuffare energikrav.

– Det är så galet så det är inte sant. Problemet idag är att det går för långsamt att ställa om till ett mer energismart samhälle. Då är det helt bakvänt att som regeringens utredare vilja begränsa de kommuner som går före idag och bygger mycket mer energisnålt än vad de generösare reglerna, säger Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen.

Taggar:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

PFAS kan kosta Sverige 50 miljarder kronor per år

Högfluorerade ämnen (PFAS) kan skapa stora kostnader för samhället. På europanivå handlar det om över 50 miljarder euro, varav miljöskador i Sverige beräknas kunna kosta samhället mellan 18 miljoner och 5 miljarder euro (cirka 50 miljarder kronor) per år. Det visar en ny rapport från Nordiska ministerrådet.