nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Hon ska leda klimatutredningen

FOTO: Viktor Wrange/ SLU

Regeringen har tillsatt Lisa Sennerby Forsse som utredare för Klimatfärdplan 2050.

  • Annons 1

Lisa Sennerby Forsse är rektor på Sveriges lantbruksuniversitet. Hennes uppgift blir att ta fram en strategi och konkreta förslag för hur Sverige ska ha noll nettoutsläpp av växthusgaser år 2050.

Huvudsekreterare blir Stefan Nyström, miljöekonom och nu chef för Sportfiskarna och ordförande i Svenskt Friluftsliv.

Utredningens uppgifter är att:

  • Föreslå lämpliga etappmål för utsläppsutvecklingen för perioden 2030 till och med 2050.
  • Lämna förslag på utformning av en effektiv styrning och uppföljning av politiken för att nå etappmålen och visionen.
  • Analysera befintliga styrmedel och lämna förslag på förändrade eller nya kostnadseffektiva och långsiktigt verkande styrmedel, inklusive ekonomiska styrmedel och styrmedel för samhällsplanering och infrastruktur.
  • Belysa rollen för svensk forskning och innovation inom klimatområdet i syfte att stärka Sverige som industrination.
  • Lämna förslag på hur en färdplan kan utformas för att den ska kunna fungera tillsammans med ett internationellt regelverk och styrinstrument på EU-nivå och internationell nivå.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Nytt forskningsbegrepp ska få människor att se naturens värde

Genom att prata om ”naturens bidrag till människor” istället för ekosystemtjänster, kan naturens värde för människan ses ur ett mer komplett perspektiv. Det föreslår trettio internationella experter kopplade till FN:s vetenskapliga expertpanel för biologisk mångfald, IPBES.

  • Annonskod Huvudspalten 4