nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Höjd skatt på bensin och diesel att vänta

Energiskatten på bensin och diesel kan höjas ytterligare om regeringens budgetproposition för 2016 går igenom.

  • Annons 1

Enligt en promemoria från finansdepartementet ska skatten på fossil bensin höjas med 4 öre per liter och dieselskatten med 5 öre per liter utöver de höjningar som tidigare föreslagits i en lagrådsremiss från juni i år. Totalt handlar det om skattehöjningar med 48 öre för bensin och 53 öre för diesel. Då är inte moms inräknad.

Tanken är att skatten ska finansiera satsningar inom försvaret och att den även ska ha en miljöstyrande effekt.

I promemorian föreslår man även att jord- och skogsbruket kompenseras för en höjd energiskatt. Nu väntar en snabb remiss av promemorian då remisstiden går ut den 31 augusti. Förslaget blir sedan en del i budgetpropositionen för 2016.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

  • Annonskod Huvudspalten 4

En miljon elbilar kan rädda klimatet

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.

Sex klimatinnovationer som stoppar uppvärmningen

En bilförsäkring som baseras på bilförarens körmönster i realtid, en tvättmaskin som gör tvättmedel och varmvatten överflödigt och alger som ger mer effektiv solenergi. Det är några av de klimatinnovationer som får WWFs utmärkelse Climate Solver 2017.