nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Höjd skatt på bensin och diesel att vänta

Energiskatten på bensin och diesel kan höjas ytterligare om regeringens budgetproposition för 2016 går igenom.

  • Annons 1

Enligt en promemoria från finansdepartementet ska skatten på fossil bensin höjas med 4 öre per liter och dieselskatten med 5 öre per liter utöver de höjningar som tidigare föreslagits i en lagrådsremiss från juni i år. Totalt handlar det om skattehöjningar med 48 öre för bensin och 53 öre för diesel. Då är inte moms inräknad.

Tanken är att skatten ska finansiera satsningar inom försvaret och att den även ska ha en miljöstyrande effekt.

I promemorian föreslår man även att jord- och skogsbruket kompenseras för en höjd energiskatt. Nu väntar en snabb remiss av promemorian då remisstiden går ut den 31 augusti. Förslaget blir sedan en del i budgetpropositionen för 2016.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Analys: Vem får stämma EU för otillräckliga klimatmål?

EU:s klimatmål är otillräckliga, menar en samisk ungdomsorganisation och ett flertal personer som berörs av klimatförändringar världen över. EU-domstolen har dock beslutat att avvisa deras talan och därmed inte pröva frågan i sak. JP Infonets redaktör och jurist Fanny Vesterberg analyserar talesrättsreglerna.

Energimyndigheten – lyft fram energirådgivningen!

Debatt

Rådgivning i energifrågor, så kallade EKR-verksamheter, behöver visa att de finns och därför bland annat öka synligheten på sociala medier. Energimyndigheten bör också lyfta fram rådgivningen gentemot andra myndigheter. Det menar Are Kjeang, universitetsadjunkt, Karlstads universitet, i en debattartikel hos Miljö & Utveckling.

  • Annonskod Huvudspalten 4