nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Högre ökningstakt av växthusgaser

Sedan FNs klimatpanels IPCCs senaste forskningsrapport 2007 har en hel del ny forskning presenterats. Kommissionen för hållbar utveckling har därför bett om en uppdatering och den nya rapporten visar bland annat att ökningstakten av växthusgaser är högre än tidigare.

  • Annons 1

FNs klimatpanel IPCCs forskning ligger till grund för klimatpolitiken både internationellt och nationellt. Men senaste forskningsrapporten kom 2007 och kunde bara beakta forskning fram till 2006. Därför har Kommissionen för hållbar utveckling efterfrågat en nytt faktaunderlag. Rapporten Ny klimatvetenskap 2006-2009 har skrivits av professorerna Erland Källén och Markku Rummukainen och ger en nyanserad bild av IPCCs senaste rapport.

Högre ökningstakt

Bland annat har professorerna sett att ökningstakten av växthusgaser i atmosfären är högre än tidigare. Det finns också indikationer att koncentrationen av metan börjat stiga efter att ha varit konstant i många år. Det senare årets globala medeltemperatur ligger cirka 0,1 grader Celsius lägre än föregående år, dock var 2008 ett av de tio varmaste åren sedan år 1850 och temperaturtrenden är stigande. Professorerna har också konstaterat uppvärmning på Antarktis västra delar som är knuten till den globala temperaturhöjningen. Och det har skett en markant minskning av den arktiska havsisen under 2007 och 2008. Eftersom avsmältningshastigheten ökar pekar också ny forskning på att havsytan kan höjas mer än vad som angavs i den senaste IPCCC rapporten.

Taggar:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4