nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Höganäs vill ersätta kol med biomassa

Energimyndigheten beviljar Höganäs 13,7 miljoner i stöd för att undersöka om biomassa kan användas som bränsle och råvara i produktionen av järnpulver.

  • Annons 1

Stålframställning är en energiintensiv process med stora koldioxidutsläpp som följd. Idag används kol för att reducera järnmalmen som sedan värmebehandlas vidare i ugn med hjälp av naturgas.

Energimyndigheten har nu beviljat Höganäs 13,7 miljoner för att undersöka om flis, halm och avfall kan ersätta naturgas och koks i produktionen av järnpulver. Förhoppningen är att kunna bygga en forskningsanläggning som kopplas till en aktiv produktionsugn hos Höganäs.

– Syntesgasframställning görs redan idag inom pappers- och massaindustrin. Vi behöver undersöka om det fungerar vid de betydligt högre temperaturer och känsliga processer som vi använder, säger Magnus Pettersson, energisamordnare på Höganäs. Syftet är att fastställa om det är ett tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt rimligt alternativ.

Projektet är en viktig del i stålbranschens målsättning att minska koldioxidutsläppen. Genom att bygga en forskningsanläggning som inkluderar alla delar, blir det möjligt att identifiera de utmaningar som måste mötas i en framtida omställning. Det går också att, i faktisk produktion, prova att ta vara på restenergier och utvärdera olika råvaror.

Ur den syntesgas som framställs av bioråvarorna kan man exempelvis utvinna en annan gas, vätgas. Processen kan också användas för att framställa en sorts bio-koks. Båda är råvaror som bör kunna användas i andra delar av ståltillverkningen.

– Vi hoppas utveckla ett flexibelt system där bioråvaran kan användas på olika sätt utifrån vad produktionen för stunden kräver, säger Magnus Petterson. Det kan ge ekonomiska förutsättningar för en framtida övergång. Dessutom är vi angelägna om att skapa ett energieffektivt system där restenergi från processerna tas till vara.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

En miljon elbilar kan rädda klimatet

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.

Sex klimatinnovationer som stoppar uppvärmningen

En bilförsäkring som baseras på bilförarens körmönster i realtid, en tvättmaskin som gör tvättmedel och varmvatten överflödigt och alger som ger mer effektiv solenergi. Det är några av de klimatinnovationer som får WWFs utmärkelse Climate Solver 2017.