nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Efter andra världskriget sänktes flera fartyg i vattnen utanför Måseskär på västkusten.
Efter andra världskriget sänktes flera fartyg i vattnen utanför Måseskär på västkusten. FOTO: Wikimedia Commons

Höga halter arsenik på västkusten

Krigsfartyg som sänktes utanför Måseskär är lastade med kemiska stridsmedel som senapsgas. Bottenprover visar onormalt höga halter av arsenik i området, enligt Sjöfartsverket.

  • Annons 1

På måndagen presenterade Sjöfartsverket nya rön på den internationella vrakkonferensen Wrecks of the World III i Göteborg.

– Vi har länge befarat att fartygen som sänktes utanför Måseskär efter kriget är lastade med kemiska stridsmedel som senapsgasbomber. Nu har vi tydliga indikationer på att det verkligen är så, bland annat genom bottenprover som visar förhöjda halter av arsenik i området, säger Ulf Olsson, sjömätningschef på Sjöfartsverket.

Det kemiska stridsmedlet senapsgas är egentligen ingen gas, utan en trögflytande, klibbig vätska som skulle fastna på hud, kläder och föremål. I fast form kan senapsgas ge allvarliga brännskador vid kontakt med huden.

När temperaturen blir över 14 grader börjar den förångas och kan vara farlig att andas in. När behållare rostar och senapsgasen kommer ut i havsvattnet börjar den att brytas ner. Gasen kan då ge ifrån sig giftiga ämnen och kemikalier, exempelvis arsenik som kan vara skadligt för fisk, alger och musslor.

I en tidigare rapport har Sjöfartsverket pekat ut 31 vrak i svenska vatten som särskilt miljöfarliga, med tanke på den last och den mängd bränsle som fanns ombord då fartygen förliste. Under 2014 startade projektet ”Miljörisker sjunkna vrak”, ett regeringsuppdrag som letts av Sjöfartsverket i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten, Kustbevakningen, Statens maritima muséer, Totalförsvarets forskningsinstitut och Chalmers. Syftet var bland annat att undersöka om det går att hitta eventuella miljöeffekter på havsmiljön vid vraken.

– Vi valde att undersöka några vrak närmare, bland annat Altnes i Kattegatt, Thetis i Skagerrak, Villon i södra Östersjön, Harburg i Stockholms skärgård, Skytteren i Skagerrak väster om Måseskär, säger Ulf Olsson.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

En miljon elbilar kan rädda klimatet

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.

Sex klimatinnovationer som stoppar uppvärmningen

En bilförsäkring som baseras på bilförarens körmönster i realtid, en tvättmaskin som gör tvättmedel och varmvatten överflödigt och alger som ger mer effektiv solenergi. Det är några av de klimatinnovationer som får WWFs utmärkelse Climate Solver 2017.