nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Efter andra världskriget sänktes flera fartyg i vattnen utanför Måseskär på västkusten. FOTO: Wikimedia Commons

Höga halter arsenik på västkusten

Krigsfartyg som sänktes utanför Måseskär är lastade med kemiska stridsmedel som senapsgas. Bottenprover visar onormalt höga halter av arsenik i området, enligt Sjöfartsverket.

  • Annons 1

På måndagen presenterade Sjöfartsverket nya rön på den internationella vrakkonferensen Wrecks of the World III i Göteborg.

– Vi har länge befarat att fartygen som sänktes utanför Måseskär efter kriget är lastade med kemiska stridsmedel som senapsgasbomber. Nu har vi tydliga indikationer på att det verkligen är så, bland annat genom bottenprover som visar förhöjda halter av arsenik i området, säger Ulf Olsson, sjömätningschef på Sjöfartsverket.

Det kemiska stridsmedlet senapsgas är egentligen ingen gas, utan en trögflytande, klibbig vätska som skulle fastna på hud, kläder och föremål. I fast form kan senapsgas ge allvarliga brännskador vid kontakt med huden.

När temperaturen blir över 14 grader börjar den förångas och kan vara farlig att andas in. När behållare rostar och senapsgasen kommer ut i havsvattnet börjar den att brytas ner. Gasen kan då ge ifrån sig giftiga ämnen och kemikalier, exempelvis arsenik som kan vara skadligt för fisk, alger och musslor.

I en tidigare rapport har Sjöfartsverket pekat ut 31 vrak i svenska vatten som särskilt miljöfarliga, med tanke på den last och den mängd bränsle som fanns ombord då fartygen förliste. Under 2014 startade projektet ”Miljörisker sjunkna vrak”, ett regeringsuppdrag som letts av Sjöfartsverket i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten, Kustbevakningen, Statens maritima muséer, Totalförsvarets forskningsinstitut och Chalmers. Syftet var bland annat att undersöka om det går att hitta eventuella miljöeffekter på havsmiljön vid vraken.

– Vi valde att undersöka några vrak närmare, bland annat Altnes i Kattegatt, Thetis i Skagerrak, Villon i södra Östersjön, Harburg i Stockholms skärgård, Skytteren i Skagerrak väster om Måseskär, säger Ulf Olsson.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

EU satsar 100 miljoner euro på bioekonomin

Ökad cirkularitet inom bioekonomin och pengar till investeringar för att hjälpa innovationer ut på marknaden. Det är två delar i EU:s uppdaterade strategi för bioekonomi, som kom förra veckan. ”Strategin är bra” tycker Kjell Ivarsson, senior rådgivare på LRF och medlem i EU:s bioekonomipanel.

  • Annonskod Huvudspalten 4

”Studie från Karlstads universitet brister i vetenskaplighet”

Nyligen presenterades en studie från Karlstads universitet som påstod att plastmattor i bostaden ger upphov till upptag av farliga kemikalier hos gravida kvinnor. Studien är behäftad med brister som inte en vetenskaplig tidskrift borde ha accepterat, skriver Tekn Dr Lena Lundberg på PVC Forum – en sektorgrupp inom IKEM, i en debattartikel för Miljö & Utveckling.