nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Hög ambitionsnivå lönar sig

1997 höjde Elanders ambitionsnivån för sin miljöredovisning. Från att gjort en reklambroschyr började de bland annat integrera ekonomiska frågor i den. Det gjorde att aktiemarknaden fick ett nytt intresse för dem.
– Resultat kom snabbt eftersom en miljöfond gick in och skaffade sig ett aktieinnehav, berättar Lotta Göthe, miljöchef.

  • Annons 1

Infomediakoncernen Elanders började sin miljöredovisning 1995. I början var miljöredovisningen, som hos många andra, mest lik en reklambroschyr. I och med en ny ägare som var mån om att vara öppen och redovisa allt, höjdes ambitionsnivån. Efterfrågningar från aktieägarna gjorde att också miljörelaterade ekonomiska frågor började integreras i miljöredovisningen.

– Vi såg att när vi lämnade offerter på stora jobb efterfrågade kunden mycket information, också om miljö, och då var det bra att ha en miljöredovisning att hänvisa till, säger Lotta Göthe.

Bättre intern koll

Lotta Göthe tycker att miljöredovisningen framför allt fått två positiva effekter. Dels är det lättare att kommunicera miljöarbetet till kunderna, vilket är en konkurrensfördel. Dels har hela koncernen fått bättre kontroll på sitt eget miljöarbete.

– Vi får reda på många incidenter när varje VD en gång per år ska berätta om verksamheten, säger Lotta Göthe. De händelserna skulle antagligen inte ha kommit fram utan rapporteringen.

Elanders har valt att inte låta granska sin separata miljöredovisning. De har dock funderat på det, men vet inte om det är nödvändigt för trovärdigheten. I verksamhetsberättelsen, den del som granskas, redovisar de mer miljö än vad som egentligen behövs. Dessutom redovisar de negativa händelser, till exempel incidenter och olyckor, som även om de inte medfört skada kunde ha gjort det. Det tror Lotta Göthe ökar trovärdigheten.

– Men skulle kunder efterfråga granskning får vi överväga det igen, säger hon.

Ingen etisk redovisning

Elanders har två år i rad fått motta priset ”Årets miljöredovisning”, som delas ut av Affärsekonomiska institutet och tidningen Affärsvärlden. I år har priset gjorts om och innefattar också etisk redovisning, men en sådan saknar Elanders.

– Etisk redovisning kan behövas där etikfrågan är viktig, till exempel för Ikea och Indiska. För vår del är det inte en lika stor fråga, menar Lotta Göthe.

Internationellt pågår ett arbete för att skapa en gemensam standard för miljöredovisning, men Lotta Göthe är kritisk mot en sådan.

– Behov av redovisning och vad redovisningen ska innehålla varierar oerhört. Jag tror inte på en standard och nyckeltal för alla. Man riskerar att tappa mål och syfte.

Därför följer Elanders ingen mall i sin miljöredovisning. De försöker istället ta reda på vad målgrupperna, som aktieägare, kunder och anställda, vill veta, och utgår sedan från det.

– Annars riskerar man att sitta där med en redovisning ingen vill läsa, konstaterar hon.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Hemlig klimatdata försvårar omställningen

Klimatdata som inte är offentliga gör att det är svårt att diskutera vilka klimatsatsningar som är bäst. Därmed ökar risken för misstag vid den stora omställningen. Stefan Wirsenius vid Chalmers tekniska högskola är kritisk till att institut och företag inte alltid presenterar sina beräkningar.

Gretaeffekten del av större trend

Hos SAS använder hållbarhetschefen ordet roligt om det stora intresset för klimat som följt av IPCC:s rapport och klimataktivisten Greta Thunbergs inlägg i debatten. Men minskat flygande och ökad efterfrågan för biobränsle bygger på beslut som fattats tidigare än så, enligt fyra företag som påverkas på olika sätt av klimatdebatten.