nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Energimyndigheten startar nu ett projekt som riktar sig till små och medelstora företag som vill bli mer energismarta.

Hjälp med energieffektivisering? Nu har du chansen

Energieffektivisering är en viktig pusselbit för att stoppa uppvärmningen av klimatet. Nu kan små och medelstora företag i hela landet få hjälp med att minska sin energianvändning.

  • Annons 1

Att energieffektivisera lönar sig ofta både för plånboken och klimatet. I veckan meddelande branschorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting att deras medlemmar minskat sina årliga energikostnader med 1,5 miljarder kronor de senaste fem åren. Det har skett genom åtgärder som tilläggsisolering, fönsterbyten och bättre styrning av ventilation och värme. Samtidigt finns potential att minska energiåtgången med ytterligare 30 procent de närmaste 20 åren.

Projekt mot mindre företag

Men det är inte bara i kommuner och landsting som potentialen är stor. Nu startar Energimyndigheten ett projekt som riktar sig till små och medelstora företag. De kommer tillsammans med regionala energikontor och länsstyrelser att stötta företag som vill komma igång med energieffektivisering eller ta sitt pågående arbete ett steg längre. Företagen kan exempelvis söka ekonomiskt stöd hos Energimyndigheten för att göra en energikartläggning av verksamhetens energianvändning. Man kan också söka stöd för att göra fördjupade studier kring eventuella investeringar för att reducera energianvändningen.

Lokala nätverk

Energimyndigheten kommer också att starta upp lokala nätverk i hela länet. I nätverken kan små och medelstora företag med en energianvändning över 2 gigawattimmar delta och få mer kunskap om energieffektivisering och hur man startar igång ett systematiskt och strukturerat arbete med energifrågan. Inspirationen kommer bland annat från Tyskland där man drivit liknande nätverk som åstadkommit goda resultat. Satsningen pågår till 2020 och görs med hjälp av stödpengar från EU.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.