nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Energimyndigheten startar nu ett projekt som riktar sig till små och medelstora företag som vill bli mer energismarta.
Energimyndigheten startar nu ett projekt som riktar sig till små och medelstora företag som vill bli mer energismarta.

Hjälp med energieffektivisering? Nu har du chansen

Energieffektivisering är en viktig pusselbit för att stoppa uppvärmningen av klimatet. Nu kan små och medelstora företag i hela landet få hjälp med att minska sin energianvändning.

  • Annons 1

Att energieffektivisera lönar sig ofta både för plånboken och klimatet. I veckan meddelande branschorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting att deras medlemmar minskat sina årliga energikostnader med 1,5 miljarder kronor de senaste fem åren. Det har skett genom åtgärder som tilläggsisolering, fönsterbyten och bättre styrning av ventilation och värme. Samtidigt finns potential att minska energiåtgången med ytterligare 30 procent de närmaste 20 åren.

Projekt mot mindre företag

Men det är inte bara i kommuner och landsting som potentialen är stor. Nu startar Energimyndigheten ett projekt som riktar sig till små och medelstora företag. De kommer tillsammans med regionala energikontor och länsstyrelser att stötta företag som vill komma igång med energieffektivisering eller ta sitt pågående arbete ett steg längre. Företagen kan exempelvis söka ekonomiskt stöd hos Energimyndigheten för att göra en energikartläggning av verksamhetens energianvändning. Man kan också söka stöd för att göra fördjupade studier kring eventuella investeringar för att reducera energianvändningen.

Lokala nätverk

Energimyndigheten kommer också att starta upp lokala nätverk i hela länet. I nätverken kan små och medelstora företag med en energianvändning över 2 gigawattimmar delta och få mer kunskap om energieffektivisering och hur man startar igång ett systematiskt och strukturerat arbete med energifrågan. Inspirationen kommer bland annat från Tyskland där man drivit liknande nätverk som åstadkommit goda resultat. Satsningen pågår till 2020 och görs med hjälp av stödpengar från EU.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

En miljon elbilar kan rädda klimatet

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.

Sex klimatinnovationer som stoppar uppvärmningen

En bilförsäkring som baseras på bilförarens körmönster i realtid, en tvättmaskin som gör tvättmedel och varmvatten överflödigt och alger som ger mer effektiv solenergi. Det är några av de klimatinnovationer som får WWFs utmärkelse Climate Solver 2017.