nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Karin Edvardsson Björnberg forskar om vetenskapsförnekelse och Mikael Karlsson om klimatpolitiska beslut kopplade till krav på att utreda nytta och kostnader. Båda studierna bedrivs i forskningsprojektet Mind the gap vid Kungliga tekniska högskolan.
Karin Edvardsson Björnberg forskar om vetenskapsförnekelse och Mikael Karlsson om klimatpolitiska beslut kopplade till krav på att utreda nytta och kostnader. Båda studierna bedrivs i forskningsprojektet Mind the gap vid Kungliga tekniska högskolan. FOTO: Marc Femenia

Hindren för en framgångsrik miljöpolitik

Politiker har svårt att driva en effektiv miljöpolitik, trots den kunskap som finns om effekterna av att låta bli. Forskare vid Kungliga tekniska högskolan, KTH har hittat två orsaker till varför det ser ut så här.

  • Annons 1

Vägen från forskningsresultat till politisk handling är ofta lång och krokig konstaterar forskarna i projektet ”Mind the Gap”. Inte minst gäller det miljöfrågorna och i högsta grad klimatförändringar. Få officiella miljömål nås och vetenskapliga rön är sällan grunden för politiska beslut.

Det finns två orsaker:

1) Bevisbördan läggs i regel på dem som vill förändra medan förespråkare för ”business as usual” gynnas av hur beslutsunderlag, bevisföring och utredningssystem är konstruerade. Utredningarna lägger stor vikt vid beräkningar av kostnader, medan nyttoeffekter och helhetstänk ofta hamnar i skymundan. Kostnader utreds i ett snävt monetärt perspektiv, men det pris vi får betala ligger delvis på ett annat plan. Den sammanlagda nyttan av att driva en hållbar miljöpolitik fångas sällan upp i processen.

 

2) Förnekelse av den kunskap som finns. Vetenskapsförnekare är en stark kraft för att bromsa in utvecklingen av forskningsbaserad klimatpolitik, framför allt i USA. Det kan handla om att man lyfter fram avvikelser på detaljnivå, enstaka forskningsdata och blundar för helhetsbilden. En annan metod är att använda experter som inte är experter inom det vetenskapsområde som är i fokus. Det kan också handla om att man fabricerar oenighet inom vetenskapssamhället eller att man ställer orimligt höga krav på bevisföring för att kunna vidta politiska åtgärder.

Forskningsprojektet Mind the Gap vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm har sin bakgrund i nästan inga officiella miljömål nås och att vetenskapliga rön inte tillräckligt ofta ligger till grund för politiska beslut. Det pågår under tre års tid och finansieras av Formas.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

En miljon elbilar kan rädda klimatet!

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sex klimatinnovationer som stoppar uppvärmningen

En bilförsäkring som baseras på bilförarens körmönster i realtid, en tvättmaskin som gör tvättmedel och varmvatten överflödigt och alger som ger mer effektiv solenergi. Det är några av de klimatinnovationer som får WWFs utmärkelse Climate Solver 2017.

Filippa K mest hållbara butikskedja

Filippa K är årets mest hållbara butikskedja enligt Retail Awards 2017.
Sedan en ny hållbarhetsstrategi sjösattes 2012 har Filippa K drivit ett medvetet och engagerat hållbarhetsarbete med kvalitetssäkring i alla led, skriver juryn i sin motivering.

Så kan hållbarhetsarbetet förenklas för mindre företag

Att arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor blir allt viktigare. Men hur ska man hinna med som litet företag?
Hanna Cederqvist, ansvarig för företagarorganisationen Företagarnas hållbarhetsprojekt har tipsen som hjälper småföretagen på traven.