nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Hett med visioner

FN-förhandlarna hade svårt att komma överens om något på längre sikt. Men allt fler företag och kommuner antar långsiktiga planer och visioner.

  • Annons 1

I förra veckan antog Västerås stad en plan för för de kommande 13 åren, Vision 2026, där hållbarhet och att bli en klimatsmart kommun är högprioriterat. Borås har sin version, Borås 2025, där ekologisk hållbarhet lokalt och globalt är ett av sju strategiska målområden.

Även näringslivet använder sig av långsiktiga visioner för att skapa engagemang. Ett exempel är Walleniuskoncernen som har tagit fram en prototyp för det nollutsläppande fartyget, som ska engagera och inspirera medarbetarna i hållbarhetsarbetet.

Men hur gör man för att hitta fram till en gemensam vision? I november klubbade Helsingborg igenom sin målbild för 2035. Om 22 år ska kommunen vara skapande, pulserande, global, gemensam och balanserad. Det senaste ordet innefattar energi och hållbar utveckling. Visionen är ett blocköverskridande beslut.

– Det handlar dels om ett internt perspektiv för att skapa en långsiktig målbild för våra egna anställda, från undersköterskan och läraren till våra chefer, om vad vi ska sträva efter tillsammans, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson (M) i en film om visionen.

Kommunstyrelsens vice ordförande Mikael Skoog (S) lyfter fram att det också handlar om att fånga alla som bor och verkar i staden kring en gemensam vision.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.