nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Susanne Bergman är hållbarhetschef på Hertz
Susanne Bergman är hållbarhetschef på Hertz

Hertz Hållbarhetschef: Vi måste samåka mer

Svensk biltrafik är i dag mycket ineffektiv. I varje bil som rullar på vägarna sitter i snitt endast 1,2 personer. I dag samåker 14 procent av svenskar en eller flera dagar i veckan. Vi anser att svenska kommuner, myndigheter och företag måste samarbeta för att öka den siffran.

  • Annons 1

Det svenska miljöarbetet inom bil och trafik borde i större utsträckning uppmärksamma de ekonomiska och miljömässiga fördelar som samåkning innebär för den enskilda invånaren och för samhället i stort.

Samåkning har blivit ett exempel på återkomsten av den kollaborativa ekonomin, där vi delar, lånar och byter med varandra. Samåkning är i första hand en effektivisering av resandet och har direkta effekter på privatekonomin. Därutöver är samåkning positivt för miljön, trafiksäkerhet, tillgänglighet, minskad stress och minskat behov av parkeringsutrymme.

Samåkning är ett praktiskt och enkelt genomförbart sätt att spara pengar och minska miljöutsläppen. Medeleuropéen åker i dag nästan 1 000 mil med bil varje år.

Att investera i nya drivmedelsstationer och på andra sätt försöka minska trafik är viktiga insatser från både myndigheter, kommuner och företag. Men det finns mycket annat att göra utöver detta för att i större utsträckning minska miljöpåverkan. Vi anser att samåkning ska ses som ett komplement till andra resmöjligheter.

Underlätta för samåkning

I en nyligen genomförd SIFO-undersökning svarar 14 procent av svenskar att de samåker någon eller några dagar i veckan. Vi hoppas och tror att denna siffra kan höjas genom insatser från politiker och näringsliv.

Det vi efterfrågar är större politiska satsningar på att få invånare att upptäcka fördelarna med samåkning, samt att underlätta för detta. Det man kan göra är framför allt att underlätta spontan samåkning genom att bygga och underhålla samåkningsparkeringar.

I många stater i USA finns så kallade ”car pool lanes”, där ett specifikt körfält endast är till för bilar som har minst två passagerare. Det är en klar och tydlig fördel för den som väljer att samåka. Detta skulle förstås innebära rätt omfattande infrastrukturella insatser, men att skapa ett nät av samåkningsparkeringar är ett minst lika bra alternativ.

Bilen kommer fortsätta att vara en stor del av den svenska transporten. Men tillsammans kan vi hitta smartare och hållbarare lösningar. Ett sådant sätt är just samåkning. Där har både politiker och näringslivet ett ansvar.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

  • Annonskod Huvudspalten 4

En miljon elbilar kan rädda klimatet

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.

Sex klimatinnovationer som stoppar uppvärmningen

En bilförsäkring som baseras på bilförarens körmönster i realtid, en tvättmaskin som gör tvättmedel och varmvatten överflödigt och alger som ger mer effektiv solenergi. Det är några av de klimatinnovationer som får WWFs utmärkelse Climate Solver 2017.