nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Hemliga hållbarhetsagenter testade företag

Under sommaren har tio företag i Jämtland Härjedalen testats i vad som ska bli ett integrerat kvalitets- och hållbarhetssystem. Förhoppningen är att systemet ska bli gångbart för hela den svenska besöksnäringen.

  • Annons 1

Kim Ross är kvalitetssäkringskonsult för Visit Scotland. I somras reste hon runt som hemlig gäst hos tio svenska företag i Jämtland Härjedalen och undersökte hur deras produkter fungerar, från informations- och bokningstillfället till själva upplevelsen. Efteråt fick företagen bekräftelse på vad som fungerar bra och råd om vad de kan förbättra.

Stuart Brain är hållbarhetsexpert på Green Tourism Business Scheme i Skottland och har genomfört hållbarhetstest av de tio svenska företagen. Företagens hållbarhetsarbetet utvärderades utifrån nästa hundra olika aspekter där allt från sopor, säkerhet, tillgänglighet, hälsa och energi undersöktes.

De tio företagen som besöktes ingår i det nationella projektet Hållbar besöksnäring. Planen är utveckla ett integrerat kvalitets- och hållbarhetssystem som ska omfatta hela Sverige och fungera för hela besöksnäringen. Inledningsvis utvecklas det för boende, sevärdheter och aktiviteter.

– Eftersom systemet ger en spegelbild av företaget som gästen ser det så går det också att motivera förändringar, både till anställda och ägare. Samtidigt får företagen bekräftelse på att de är på rätt väg. De små förändringarna kommer att göra stor skillnad och ge nöjdare gäster som berättar för andra om sina upplevelser och kommer tillbaka för att uppleva mera, säger Petter Eurenius, projektansvarig i Härjedalen i ett pressmeddelande.

Nationell lansering 2015

Hållbar besöksnäring drivs av Västsvenska Turistrådet tillsammans med partnerregioner Jämtland Härjedalen, Västmanland/Sörmland och Småland. Huvudfinansiär för det nationella projektet är Tillväxtverket.

Utvecklingen av systemet har pågått sedan 2009 och en nationell lansering är planerad till år 2015. Målsättningen är att skapa ett officiellt och oberoende system för kvalitets- och hållbarhetssäkring i syfte att stödja tillväxt och en hållbar utveckling inom svensk besöksnäring.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.