nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Hårdare krav på hushållen

Den nya renhållningsförordningen kommer indirekt att ställa hårdare krav på att hushållen sorterar sina sopor rätt. Därför blir det allt viktigare för kommunerna att nå ut med relevant information om källsortering till hushållen.m

  • Annons 1

En förutsättning för att avfallet ska kunna förbrännas, återvinnas eller komposteras är att det är rätt sorterat från början. Därför kommer deponiförbudet förmodligen att få störst konsekvenser för hushållen med ökade krav på sortering.

I Naturvårdsverkets förslag till föreskrifter om sortering av avfall framhålls också att det är viktigt att kommunerna informerar hushållen och andra verksamheter som ger upphov till hushållsavfall hur de ska sortera sina sopor.

– Om jag slänger batterier i fel tunna så att de hamnar i sorteringen för brännbart avfall i stället för tunnan för farligt avfall så kan ju hela fraktionen bli förorenad, säger Gunnel Klingberg på RVF. Därför är det mycket viktigt att hushållen blir medvetna om hur soporna ska omhändertas och varför det är viktigt att göra rätt.

Gunnel Klingberg tror inte att det är någon omöjlighet att få hushållen att sortera rätt, men betonar att det ställer krav på att kommunerna är tydlig i sin information och förklarar vilka konsekvenser felsorterade sopor kan få för exempelvis återvinning eller kompostering.

Bra för debatten

Hon menar att många glömmer bort den del de själva har i avfallsproblematiken. Samtidigt som man klagar på förbränningen av sopor och gift som läcker ut från deponierna så slänger man flaskor med rengöringsmedel som är klassade som farligt avfall rakt ner i soptunnan.

Den nya renhållningsförordningen tror hon kan vara betydelsefull för debatten om framför allt farligt avfall. I grunden handlar det om att folk engagerar sig och börjar ställa krav på de produkter som säljs i affärerna. Genom att välja alternativ som inte klassas som farligt avfall slipper man också problemet när dessa produkter ska slängas.

– Det är bättre att prata om hur avfallet uppkommer i stället för att bara ta tag i symptomen, när avfallet väl hamnat på soptippen, säger Gunnel Klingberg. Om vi inte lär oss att koppla ihop våra inköp med det som sedan hamnar på soptippen kommer vi aldrig att få bukt med de miljöproblem som avfallet orsakar.

Etiketter:, ,

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Klimatet: Målen är tillräckliga – nu behövs verkstad

Debatten om politikens förutsättningar att hantera klimatfrågan, som Miljö & Utveckling arrangerade i Almedalen, ledde både till hetsig ordväxling och intressanta reflektioner. I panelen fanns Gunvor G Ericson, Svante Axelsson, Ludwig Bengtsson Sonesson och Mattias Goldmann. Du kan också se debatten, länk till filmen finns längst ned i texten.