nr-logo

Hållbarhet i praktiken

plastavfall
Den globala plastproduktionen är i dag 320 miljoner ton per år, och den ökar ständigt. En stor del av plasten riskerar att hamna i haven och på stränderna, i okontrollerade deponier samt i öppen förbränning. FOTO: Shutterstock

Hårdare krav på handel med plastavfall efter FN-möten

I helgen avslutades FN-förhandlingarna om avfall och kemikalier. Mötena resulterade i hårdare krav vid plastavfallsexport och att importerande länder ska få större möjligheter att stoppa oönskat avfall.

  • Annons 1

– Jag är mycket glad att vi nu lyckats begränsa möjligheten att exportera plastavfall till länder som inte kan garantera att de tar om hand avfallet på ett bra sätt, något som Sverige framgångsrikt drivit på för. Dagens internationella flöden av plast kan ge katastrofala följder för många utvecklingsländer. Vi ser också att enorma mängder plast hamnar i havet, vilket är ett hot mot allt marint liv, kommenterar miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Förbud mot PFOA

På FN-mötet inom Stockholmskonventionen beslutade man att förbjuda dikofol och PFOA och PFOA-besläktade ämnen. Förbudet för PFOA innebär en stor framgång för en gruppvis hantering av farliga ämnen.

Detta eftersom gruppen omfattar drygt 800 ämnen som kan brytas ned eller omvandlas till PFOA. Enligt Miljödepartementet har aldrig tidigare ett förbud på global nivå omfattat så många ämnen.

Information vid export av farliga ämnen

Under förhandlingarna om Rotterdamkonventionen enades parterna om en efterlevnadsmekanism som ska kontrollera ansvar och uppföljning vid export och import av farliga ämnen. Det ska göra att länder lättare kan begränsa eller förbjuda handel av farliga ämnen för att skydda människors och miljöns hälsa.

Frågan har förhandlats sedan konventionen antogs 2004. Sverige och EU har varit pådrivande i arbetet med att inrätta en efterlevnadsmekanism och röstade för förslaget.

Läs mer: Kemikalierna som förbjuds 2019

Etiketter:, ,

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Hemlig klimatdata försvårar omställningen

Klimatdata som inte är offentliga gör att det är svårt att diskutera vilka klimatsatsningar som är bäst. Därmed ökar risken för misstag vid den stora omställningen. Stefan Wirsenius vid Chalmers tekniska högskola är kritisk till att institut och företag inte alltid presenterar sina beräkningar.