nr-logo

Tidningen för miljöproffs

undersökning

Här är hållbarhetsfrågorna som är mest affärskritiska

Att reducera utsläpp av växthusgaser och att hantera miljörisker i värdekedjan är de två mest affärskritiska hållbarhetsfrågorna. Om tio år ser verkligheten annorlunda ut, enligt Miljö & Utvecklings läsare.

  • Annons 1

I undersökningen som genomfördes som en webbenkät i maj, fick deltagarna välja mellan 11 områden och ranka vilka som är mest affärskritiska idag och om tio år.

Miljörisker i värdekedjan, exempelvis i leverantörsledet, och att reducera växthusgaser genom att minska användning av fossil energi är riskfaktorer som hamnar i topp.

När deltagarna får bedöma hur situationen ser ut om tio år blir resursfrågor viktigare. Att fortsatt ha tillgång till naturresurser till ett rimligt pris trots ökad konkurrens och resursknapphet hamnar i topp.

Bransch spelar roll

Riskbedömningen skiljer sig åt beroende på om man arbetar för ett tjänsteföretag eller en tillverkningsindustri. Fortsatt tillgång till naturresurser är av förklarliga skäl viktigare för tillverkningsindustrin. För tjänsteföretagen är systematiskt bedömning av miljörisker i värdekedjan och att reducera utsläppen av växthusgaser de mest affärskritiska hållbarhetsriskerna på sikt.

Vi ställde också frågor kring risker när det gäller uppförandekod, arbetsrätt, arbetsmiljö och mänskliga rättigheter men dessa rankades inte särskilt högt av de svarande. Endast fyra personer hade kryssat i påståendet ”Vi saknar uppförandekod med tillhörande uppföljningsmekanismer och behöver ta fram sådana”.

Totalt anser 74 procent av de som svarat att deras arbetsgivare hanterar hållbarhetsrisker på ett trovärdigt sätt. De som arbetar för tillverkande verksamheter är något mer kritiska, 58 procent anser att deras verksamhet har en trovärdig riskhantering.

Undersökningen skickades ut som en webbenkät i maj till ett begränsat urval av Miljö & Utvecklings prenumeranter. Det gick också att svara på webben och via Twitter. Totalt svarade 125 personer på undersökningen.

Läs mer i Miljö & Utveckling nummer 3 som kommer ut idag.

För att köpa lösnummer

För att prenumerera

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

  • Annonskod Huvudspalten 4

En miljon elbilar kan rädda klimatet

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.

Sex klimatinnovationer som stoppar uppvärmningen

En bilförsäkring som baseras på bilförarens körmönster i realtid, en tvättmaskin som gör tvättmedel och varmvatten överflödigt och alger som ger mer effektiv solenergi. Det är några av de klimatinnovationer som får WWFs utmärkelse Climate Solver 2017.