nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Totalt deltog närmare 900 personer i cykelutmaningen Hälsotrampets kampanjer 2012-2014. Bland deltagarna 2012 fortsatte 73 procent att regelbundet cykla till jobbet ett år efter kampanjens slut.
Totalt deltog närmare 900 personer i cykelutmaningen Hälsotrampets kampanjer 2012-2014. Bland deltagarna 2012 fortsatte 73 procent att regelbundet cykla till jobbet ett år efter kampanjens slut.

Hållbart resande har sparat 95 ton koldioxid

Under tre år har Örnsköldsvik jobbat med att förändra res- och pendlingsvanor i en mer hållbar riktning. Nu har satsningen utvärderats.

  • Annons 1

Projektet Hållbart resande har under tre år arbetat med att främja och förändra res- och pendlingsvanor i Örnsköldsvik i en mer hållbar riktning. Utvärderingen visar att projektet har påverkat attityden hos en stor andel av befolkningen. Däremot går det inte att säkert visa att invånarnas resvanor har förändrats.

– Att varaktigt förändra resvanor tar tid. Men om värdefulla erfarenheter från projektet tas tillvara och fortsatta satsningar införlivas i ordinarie verksamhet kan bestående effekter vara möjliga på några års sikt, menar Malin Gibrand, följeforskare från Trivector.

De utvärderade aktiviteterna beräknas tillsammans ha gett en besparing på 95 ton koldioxid under den period de genomförts. Omräknat till årsbasis skulle besparingen bli 380 ton koldioxid, då inräknat att något färre skulle hålla fast vid samma beteende. De miljömässigt effektivaste insatserna har varit pendlarparkering och hälsotrampets kampanjer.

Exempel på aktiviteter

  • Förutom ett antal cykelaktiviteter har man satsat på bättre sammanhållna cykelstråk, vägvisning, cykelbarometer och cykelparkeringar.
  • Vanebilister har fått erbjudande om att bli ”testresenärer på buss”. Bland de som testat att åka buss till jobbet har uppföljningar efter ett halvår visat att drygt 75 procent fortsatt att åka kollektivt.
  • I områden med mindre utbyggd kollektivtrafik har samåkning har stimulerats genom pendlarparkeringar och samåkningswebb.
  • Förutsättningarna att välja hållbara färdmedel i tjänsten har förbättrats.
  • Teknik och information till resfria möten har köpts in och personal har utbildats.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Så mår våra hav

I Ocean State Report behandlas tillståndet i våra hav. Åttio forskare ligger bakom rapporten som framöver ska komma en gång per år.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

En miljon elbilar kan rädda klimatet

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.